Algemene voorwaarden van InfoCash.nl

Algemeen

 • Bij het gebruiken van de website van InfoCash stem je in met deze algemene voorwaarden.
 • Om je in te mogen schrijven bij InfoCash moet je in Nederland of België wonen en de Nederlandse taal machtig zijn.
 • Per persoon/computer/IP-adres mag er slechts één inschrijving zijn.
 • Het is niet mogelijk om je saldo of account bij InfoCash aan een ander te geven/verkopen.
 • Aan de op InfoCash beschikbaar gestelde artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Je moet 16 jaar of ouder zijn om je in te mogen schrijven.

Artikelen

 • Bij het plaatsen (insturen) van een artikel licenseer je InfoCash met het volledige recht het door jou geschreven artikel te alle tijden te gebruiken, aan te passen, te verveelvoudigen en te publiceren op de InfoCash website en/of andere media. Wanneer jij het artikel al hebt gepubliceerd op bijvoorbeeld een eigen website, zal het geweigerd worden. Je mag je artikel wel publiceren op een andere website, nadat het artikel goedgekeurd is op InfoCash.nl
 • Je artikel moet inhoudelijk goed zijn, Nederlandstalig zijn en mag niet het volgende bevatten:
  • Dingen waar auteursrecht op geldt.
  • Pornografie
  • Gewelddadige inhoud.
  • Inhoud met betrekking tot discriminatie of zwartmaken van personen, groepen of organisaties.
  • Aanstootgevende tekst.
  • Inhoud met betrekking tot hacken en cracken.
  • Casino- of gokgerelateerde inhoud.
  • Inhoud met betrekking tot illegale drugs, medicijnen en toebehoren.
  • Links/verwijzingen naar andere websites voor persoonlijk gewin of commerciële doeleinden.
  • Reclame voor tabak of tabakgerelateerde producten.
  • Reclame voor bepaalde wapens en munitie, zoals vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, steekwapens, stunguns.
  • Teksten die aansporen om op advertenties te klikken (bijvoorbeeld: "steun onze sponsors", "nuttige links".
  • Alle inhoud die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen.
  Daarnaast is het belangrijk dat je goede zinnen maakt. Wanneer de kwaliteit van je artikel te laag is kan deze afgekeurd worden. Je moet de juiste categorie kiezen voor het artikel en de titel moet bij het artikel passen.
 • Je mag niet je artikelen promoten:
  • Bij paid-to-click-, paid-to-surf-, autosurf-, manualsurf-, click-exchange-programma's en verwante programma's.
  • Via rotators.
  • Via bulk-e-mails, ongewenste e-mails of ongewenste advertenties op websites van derden.
  • In (inline)frames, of software toepassingen.
  • Via misleidende advertenties. Hetgeen wat geadverteerd wordt, moet ook aanwezig zijn in het artikel.
 • Je ontvangt een vergoeding voor het plaatsen van een artikel. De vergoeding staat hier beschreven.

Referrals

 • Een refferal is iemand die via je refferallink op InfoCash is gekomen, en zich in dezelfde sessie succesvol geregistreerd heeft.
 • Je ontvangt eenmalig €5,00 per refferal die €10,00 verdiend heeft.
 • Het is toegestaan om een vergoeding te geven voor een inschrijving bij InfoCash.
 • Het is verboden om ongewenste emails te versturen of mensen lastig te vallen met je referrallink.

Betalingen

 • Een betaling wordt uitgevoerd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
  • Het saldo bedraagt meer dan tien euro (€10,00).
  • Je hebt een uitbetaling aangevraagd.
  • Het ingevulde rekeningnummer en eventuele IBAN en BIC zijn correct.
  • Je account is actief.
  • Je hebt geen fraude gepleegd.
 • InfoCash poogt binnen 30 dagen uit te betalen, maar geeft hier echter geen enkele garantie voor.

E-mails

 • InfoCash stuurt haar gebruikers een e-mail in verschillende gevallen. Je kunt hier je instellingen aanpassen.

Slot

 • InfoCash behoud zich het recht ten aller tijde te stoppen met de site. Saldo's boven de tien euro (€10,00) worden alsnog uitbetaald.
 • InfoCash kan ter aller tijden deze algemene voorwaarden wijzigen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van deze algemene voorwaarden.
 • Je kunt zelf op elk gewenst moment stoppen met InfoCash wanneer jij dat wilt. Je gegevens worden dan vernietigd en je verliest je opgebouwde saldo en eventuele referrals.
 • Je mag niet op advertenties klikken zonder hier geïnteresseerd in te zijn.
 • Je kunt geen aanspraak maken op eventuele door InfoCash gemaakte fouten. Je bent verplicht fouten te melden.
 • Bij fraude en/of overtreding van één van de bovenstaande regels hierboven kan je account verwijderd worden. Je saldo kun je dan niet meer uit laten betalen.
 • Typfouten voorbehouden.