Auteurspagina van hardness RSS

Hardness : of "hardheid" een term die gebruikt wordt in de natuurkunde (om aan te duiden hoe hard een mineraal kan zijn). Diamant heeft de hardheid 10 op de schaal van Mohs. Ik ben niet zo hard als diamant...maar heb wel affiniteit met diamant !