InfoCash

Artikel

Drugs en verkeer, dat kun je niet maken!

Auteur: Vigilance | geschreven op 27-07-2012

Alcohol en verkeer, dat kun je niet maken. Een bekende slogan waar iedereen het eigenlijk wel over eens is. Toch is alcohol niet het enige gevaar in combinatie met autorijden. Ook drugs kunnen een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid. Alleen is er nog niet zoveel bekend over gebruiken en rijden als over rijden met een 'glaasje op'.


Geen drugs in het verkeer

Veilig Verkeer Nederland vindt, dat iedere vorm van drugs tijdens het rijden verboden zou moeten worden. Maar over de oorzaak van verkeersongelukken door drugsgebruik is nog niet zoveel bekend. Er wordt niet vaak gecontroleerd op drugsgebruik. Zeker niet wanneer al gebleken is dat de bestuurder teveel alcohol heeft gedronken. Wel staat in de verkeerswet van 1994 (artikel 8) beschreven, dat rijden onder invloed van een stof die de rijvaardigheid beinvloed verboden is.

SWOV

SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, heeft in 2011 een rapport uitgebracht met de titel ''Rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen". In dit rapport staat vermeldt, dat rijden onder invloed van psychoactieve geneesmiddelen een gevaar is voor de verkeersveiligheid. Ook is in het rapport te vinden, dat verschillende drugs verschillende effecten kunnen hebben op het rijgedrag. Zo kunnen stimulerende drugs zorgen voor een alert en energiek gevoel, maar er tegelijkertijd voor zorgen, dat men overmoediger, harder en agressiever gaat rijden.

Wetgeving

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen, dat het verboden is om deel te nemen aan het verkeer wanneer je onder invloed bent van drugs of medicijnen. Er is nog geen wettelijke limiet vastgesteld voor drugs- en medicijn gebruik. Men wil het gebruik gaan aantonen door de speekseltest, maar dat is nog geen wettelijk bewijsmiddel. Dit geldt wel voor de bloedtest.

Consequenties

Het rijden onder invloed van drugs of medicatie kan verschillende consequenties hebben. Zo kan men een geldboete krijgen, maar ook gevangenisstraf behoort tot de mogelijkheden. Tevens kan een verzekeringsmaatschappij geld van een ongeluk terugvorderen, wanneer wordt aangetoond dat er sprake was van drugs- of medicijngebruik.