InfoCash

Artikel

Kanalen en Zeestraten

Auteur: vincentR | geschreven op 12-09-2010

Voordat het Panama-kanaal was gegraven moesten de boten 20.000 kilometer omvaren. Over de bouw van het kanaal valt een boeiend verhaal te vertellen. Er is maarliefst 124 jaar verstreken voordat het kanaal zijn sluizen kon openen.Het Panama-kanaal

Op 1 februari 1881 begon een groep ondernemers uit diverse landen, onder leiding van de Fransman Ferdinand de Lesseps, aan een groots project. Het zou de scheepvaart een omweg van 20.000 kilometer besparen: de opening in de Middenamerikaanse landenlengte Panama. Ongeveer 40.000 arbeiders begonnen met de graafwerkzaamheden. Juist de landlengte Panama was gekozen omdat Midden-Amerika daar slechts 81,6 kilometer breed was.
De Lesseps wilde het Panama-kanaal aanleggen naar voorbeeld van het Suez-kanaal, dat ook onder zijn leiding tot stand was gekomen en in 1869 was geopend.
Een dergelijk kanaal zonder sluizen vereiste omvangrijke afgravingen. Bovendien mocht er tussen de te verbinden wateren geen groot hoogteverschil zijn. Toen men in 1886 met de afgraving van het honderd meter hoge rotsmassief Culebra begon, moest men vaststellen dat de moeilijkheden waren onderschat. De beroemde ingenieur Eiffel werd aangetrokken, onder wiens leiding de Eiffeltoren was gebouwd. Eiffel had van het begin af aan gepleit voor een Panama-kanaal mèt sluizen.
Hij kwam er echter niet meer toe de plannen van De Lesseps radicaal te wijzigen.
Want intussen was het aantal arbeiders wegens geldtekorten sterk geslonken. Er volgde een financieel schandaal, dat tot een bankroet leidde. Nadat het kanaal voor bijna een derde was afgegraven, moesten de Fransen het opgeven.
In 1903 scheidde Panama zich af van Columbia en werd een onafhankelijke republiek. Amerika had Panama in zijn onafhankelijkheidsstrijd gesteund en verkreeg in ruil het eeuwigdurende beheer over het Panama-kanaal.
In 1906 werd het werk, dat nu in vele sluizen voorzag, hervat onder leiding van de Amerikaan G.W. Goethals. Er werkten 50.000 mensen aan. Op 3 augustus 1910 voer de Cristobal als eerste schip door het 81 meter lange kanaal.
Door allerlei verwikkelingen volgde de officiële opening pan op 15 augustus 1914.