InfoCash

Artikel

Hoe kies je een veilig paswoord ?

Auteur: KjBlomme | geschreven op 05-07-2010

Slecht gekozen paswoorden geven aanleiding to eenvoudig binnendringen van derden in uw persoonlijke gegevens (e-mail, inloggen bij websites, ...).
Studies geven aan dat men te veel enkel kleine letters gebruikt (a .. z), te korte paswoorden, veelvuldig persoonlijke informatie kiest (geboortedatum, naam vriend/vriendin, ...), ...
We zijn er meestal wel van bewust dat we onze paswoorden te gemakkelijk maken en meestal doen we er pas iets aan als het te laat is.
Gelukkig zijn er een paar simpele trucjes om het voor hackers moeilijker te maken !


Lengte paswoord.

De eenvoudigste paswoorden om te kraken, zijn de korte paswoorden (4 karakters). Het aantal mogelijkheden verkleint met het aantal karakters.
Kies dus een paswoord met minstens 8 karakters

Karakters.

Meestal kiezen we enkel letters of enkel cijfers.
Om de mogelijkheden maximaal te benutten, gebruik je best beide, bvb 5 letters aangevuld met 3 karakters. Gebruik voor de letters tevens een mix van hoofdletters en kleine letters.
Bvb : A7bR5ds3

Gebruik geen voor de hand liggende zaken.

Sommigen gebruiken als paswoord de naam van vriend/vriendin of de namen van de kinderen. Probeer dit te vermijden en maak een mix.
Extra tip : neem een eenvoudig te onthouden zin en neem de eerste letters of cijfers
"Mijn zoon Tim kon lopen op 5 jaar" wordt MzTklo5j

Wijzig tijdig je paswoord.

Wijzig op regelmatige basis je paswoorden, bvb op maandelijkse basis.
Als je deze ergens extern opslaat, zorg dat men hier ook geen eenvoudige toegang heeft (blaadje papier in portefeuille, opslaan in de gsm, ...)

Gebruik een eigen code

Een laatste mogelijkheid is het wijzigen van karakters door eenvoudige varianten.
Vervang bvb de letter 'o' door het cijfer '0', vervang de letter 'a' door het cijfer '4'.
Voorbeeld : 34karaoke69 wordt : 34k4r40ke69"