InfoCash

Artikel

Broodfokkers en handelaren

Auteur: pannehoeve | geschreven op 23-09-2011

Onder de hondenliefhebbers en dierenliefhebbers is nergens zoveel haat tegen als tegen de broodfokkers en de handelaren. Maar is dit wel terecht? Lees het artikel en vorm uw eigen mening over dit fenomeen


Broodfokker

  De definitie van broodfokker volgens de wikipedia is als volgt: “Een `broodfokker` is een honden-, katten- of paardenfokker die dieren fokt met als voornaamste doel geld te verdienen, en het welzijn van de dieren ondergeschikt stelt aan de economische belangen.”

Als dat inderdaad de definitie zou zijn van broodfokker dan is de discussie snel gesloten en is een broodfokker inderdaad per definitie fout.

Echter een broodfokker kan ook iemand zijn die heeft geïnvesteerd in goede teefjes, dus heeft goed betaald voor zijn fokteefjes (ook zo’n beladen woord) en voor zijn fokreu(en). Het ontbreekt de honden aan niets, ze gaan dagelijks lekker wandelen, er wordt met ze gewerkt, ze worden medisch goed onderhouden en worden gekeurd. Toch heeft deze fokker 10 verschillende teefjes of misschien nog wel meer en ook evenzoveel verschillende reuen. Hij verdient zijn brood met het fokken van pups. De teefjes krijgen een aantal nestjes en worden zeker niet elke loopsheid gedekt en de reuen worden af en toe tegen betaling nog wel eens uitgeleend.

 Is deze fokker per definitie fout?

 Handelaren

 In Nederland zijn ook heel veel handelaren actief. Ze halen gratis honden op en verkopen ze weer voor geld of er worden karrenvrachten honden uit het buitenland gehaald die in Nederland weer verkocht worden voor geld.

 Als een handelaar een dier ophaalt en vervolgens twee dagen later weer doorverkoopt voor veel geld dan is hij per definitie verkeer bezig.

 Echter een handelaar die een gratis hond afhaalt, deze hond gaat observeren, te dikke honden veel beweging gaat geven om af te laten vallen en te magere honden goed gaat laten eten. Met de honden werkt om ze wat te leren en een eventuele nieuwe baas een goed screent en een goede beschrijving van dit dier meegeeft

 Is deze handelaar per definitie fout?

Foute fokkers en handelaren.

Wanneer het geldelijk gewin boven het welzijn van een dier gaat ben je als fokker maar ook als handelaar fout bezig. Niet alleen ten opzichte van je dieren en je klanten maar ook economisch denk je op de korte termijn. Je probeert even snel rijk te worden over de rug van een aantal dieren en hoe meer klachten je krijgt hoe kleiner je klantenkring zal worden. Hoe slechter je naam wordt hoe kleiner je klantenkring zal worden tot je uiteindelijk gewoon klaar bent met je “bedrijf”.

 Je dieren slecht behandelen levert over het algemeen slechte dieren op in die zin dat ze inderdaad ziek kunnen zijn maar ook dieren die totaal niet gesocialiseerd zijn of extreem angstig zijn, zijn niet leuk om te hebben. Je dieren keer op keer nestjes of jonge dieren laten krijgen komt de gezondheid van het moederdier niet ten goede en het moederdier zal minder jongen gaan krijgen omdat de natuur dit uit zichzelf zal gaan regelen.

 Handelaren die de dieren alleen maar hebben om snel door te verkopen zonder te kijken wat ze verkopen zullen een slechte naam krijgen. De dieren die er vandaan komen zijn onbetrouwbaar, en de handelaar kan in korte tijd nooit eerlijk zijn over een dier omdat hij of zij het dier niet kent.

 Het is echter de onwetenheid van de mens die dit soort handel in stand houdt. Natuurlijk zijn de foute fokkers en de handelaren verantwoordelijk te houden voor het leed zij aanrichten maar het zijn in de eerste plaats de kopers die deze handel in stand houden en maken dat foute fokkers en foute handelaren met hun zaken door kunnen gaan.

 Goede handelaren en fokkers

 Er is geen definitie van een goede handelaar of een goede fokker. Iedereen die zijn dieren op de juiste manier en naar beste eer en geweten behandelt kun je in principe goed noemen. Pas als je willens en wetens een dier slecht behandelt behoor je tot de foute handelaren en fokkers.

 Iedereen kan waarschijnlijk wel een voorbeeld noemen van een dier wat naar zijn of haar maatstaven niet goed behandelt wordt. Soms is dat ook zo maar ook heel veel zijn de maatstaven over wat goed en fout is voor een bepaald dier verschillend en is het dier niet ongelukkig in zijn huidige situatie maar zouden we het zelf anders doen.

 We kunnen geen definitie geven maar er zijn toch wel een aantal dingen essentieel voor een goede fokker of een goede handelaar en dat is in de eerste plaats natuurlijk dat de gezondheid van de dieren gewaarborgd is zowel voor de ouderdieren als voor de jonge dieren. Een teefje die bijvoorbeeld een nestje heeft zal zich toch tenminste veilig moeten voelen met haar pups en warm en droog moeten liggen en haar ligplaats zal toch regelmatig gereinigd moeten worden. Ze zal zelf over voldoende voedsel en water moet kunnen beschikken en ook haar conditie zal goed moeten zijn en in het oog moeten worden gehouden.

 Daarnaast zal ze als ze geen nestje heeft haar leven toch als een echte hond moeten kunnen doorbrengen en liefde en genegenheid moeten ontvangen van degene die voor haar zorgt. Daarnaast is het van belang dat ook het ouderdier zich prettig voelt en goed gesocialiseerd is zodat ze aan haar jongen geen angst meegeeft.

 Hetzelfde geldt voor een goede handelaar, deze zal zijn dieren ook naar beste eer en geweten verzorgen en in ieder geval zorgen voor minimaal een goede gezondheid van zijn dieren, een goede socialisatie voor zover dit mogelijk is en zowel voor de handelaar als voor de fokker geldt dat ze toch aan hun dieren die ze verkopen minimaal verplicht zijn een GOED baasje voor ze te zoeken en niet ze aan de eerste de beste mee te geven die de prijs wil betalen die ze vragen.

 Geld verdienen aan dieren

 Geld verdienen aan dieren is not done volgens veel mensen. Echter zo lang je handelt naar de maatstaven van een goed fokker en een goed handelaar kun je je afvragen of deze redenatie wel eerlijk is. Een verpleegster verdient ook aan haar werk, maar dat maakt haar niet tot een slecht mens als zij de patiënten goed verzorgt. Een dokter verdient ook aan de ellende van iemand anders (en vaak nog heel goed ook) maar dat maakt hem niet tot een slecht mens als hij betrokken is bij zijn patiënten.

 Een goede fokker die geld verdient aan zijn dieren daarbij kun je je zelfs afvragen of dat niet beter is dan iedereen die zo maar een nestje krijgt. Bij een goede fokker zijn de ouderdieren medisch in orde en wordt er vaak mee geshowt. Dat wil dus ook zeggen dat er mee getraind wordt anders kun je niet met een dier op een show verschijnen. Iemand niet showt maar wel zorgt dat zijn honden een echt leuk hondenleven kunnen leiden als ze geen nestje hebben en een baas die verstand heeft van honden en hun gedrag. Je kunt je afvragen of deze persoon ondanks dat hij broodfokker is  en geld verdient aan zijn honden slecht is.

 Een goede handelaar verdient eveneens aan zijn dieren maar ook bij hem kun je je afvragen of het wel zo fout is dat hij  dieren uit het gratis circuit haalt, ze observeert en bekijken en een echte goede baas voor ze zoekt. Een goede handelaar zorgt dat deze dieren niet meer van hand tot hand gaan en dat ze een baas krijgen waar ze recht op hebben. Je kunt je afvragen of het dan fout is dat deze handelaar aan dit dier verdient.

 Betere voorlichting en betere regelgeving

 Zoals eerder in dit artikel geschreven staat en vallen de handelaren met hun klanten. Als mensen geen dieren meer kopen bij slechte handelaren en slechte fokkers zijn ze snel klaar met hun handel. Het is dus zaak dat de regelgeving verbeterd en dat de voorlichting voor mensen die een dier zoeken beter wordt. Nu kun je op internet gaat zoeken en zie je door de bomen het bos niet meer. Hoe zoek je als leek die niets af weet van de dierenfokkerij maar wel op zoek is naar een leuk dier een goede fokker. Dat is denk ik de allerbelangrijkste stap om te nemen. Goede voorlichting over waar je goede dieren vindt en wat een goede fokker is en wat een goede handelaar.

 Resumé

 

Het is belangrijk dat als je fokt om er geld mee te verdienen dat je de efficiëncy in het oog houdt maar dat hoeft zeker niet ten koste te gaan van de dieren. Je kunt je afvragen of het per definitie fout is om aan dieren te verdienen ondanks dat je alles doet om je dieren zo gezond mogelijk te houden en ze een zo prettig mogelijk leven te geven.