InfoCash

Artikel

Herplaatshonden

Auteur: pannehoeve | geschreven op 03-11-2012

Welke problemen komen veel mensen tegen die een herplaatshond adopteren . Honden die of uit het buitenland komen of honden die binnen Nederland herplaatst worden lijken de eerste 6 maanden bij hun nieuwe baas een compleet andere hond te zijn. Vaak is het standaard probleemgedrag waar de nieuwe baasjes tegenaan lopen. We proberen hieronder een leidraad te geven voor de eerste maanden met uw nieuwe (herplaats) hond.


De thuiskomst

 Veel mensen die een herplaatshond opnemen in hun gezin doen dat uit hele goede bedoelingen. Probleem hierbij kan zijn dat men met te weinig regels gaat beginnen als de hond thuiskomt. Het is belangrijk dat u van tevoren bedenkt wat de hond wel en wat de hond niet mag. Waar de hond wel mag komen en waar de hond niet mag komen. In het begin is het zeker belangrijk om de hond veel privileges te ontzeggen. Laat hem dus bij voorkeur niet door het hele huis lopen maar beperk zijn gebied tot 1 ruimte waar hij slaapt, eet en drinkt. Als de hond thuiskomt laat hem dan los in het vertrek waar hij voorlopig moet blijven. Laat hem op het gemak het vertrek verkennen maar maak ook meteen de regels duidelijk.

Bijvoorbeeld:

·         Niet op de bank als u dat niet wilt

·         Niet met de poten in de vensterbank staan

·         Niet met de poten op tafel

·         Niet aan de planten zitten

·         Niet zijn poot op laten tillen tegen meubelstukken

·         Niet kauwen aan meubelstukken

Op het moment dat de hond dat wel doet corrigeer je hem duidelijk dat je dat niet toestaat. Op het moment dat hij gewenst gedrag vertoont beloon je hem regelmatig met een lief woordje of een aai.

Blijf zelf lopen of staan in de ruimte welke de hond aan het verkennen is. Kijk de hond niet heel de tijd aan maar negeer hem min of meer en laat hem een beetje aan zijn lot over. Op het moment dat de hond klaar is met het onderzoeken van de ruimte wordt het tijd om hem kennis te laten maken met de bench.

Rust

Rust is iets wat heel veel honden op de verkeerde momenten krijgen of eigenlijk te weinig krijgen. Een hond heeft rust nodig om nieuwe prikkels die hij heeft gekregen te verwerken of om dingen die hij heeft meegemaakt te verwerken. Een hond heeft evenveel zintuigen als dat wij hebben alleen gebruikt hij bijna alle zintuigen veel intensiever als dat wij doen en raakt daar dus ook vermoeider van.

Als een hond pas bij u is, is een heel goed ritme voor hem om hem een uurtje los te laten lopen en dan weer een uurtje in de bench. Zo bouwt u in de eerste instantie aan een stabiele hond en u geeft de hond een duidelijk ritme. Daarnaast laat u zien dat u de controle hebt over zijn vrijheid in het feit dat u hem kunt inperken wat u op een hele rustige manier een stapje hoger in de rangorde zal brengen.

Na een week kunt u het ritme van een uurtje los en een uurtje in de bench iets gaan verleggen maar probeer er rekening mee te houden dat na iedere wandeling,  iedere maaltijd en iedere training de hond voor een uurtje de bench in gaat om alles te verwerken.

Hogerop in de rangorde

Na een paar weken is de hond bij u thuis aan het ritme gewend. Hij kent alle mensen die in huis wonen. Hij kent alle mensen die heel regelmatig over de vloer komen. Hij zal nu op zoek gaan naar hoe hoog hij kan opklimmen

Als een hond uit het asiel komt zowel in het binnen- als in het buitenland. Als een hond uit een opvang komt of als een hond bij particulieren vandaan komt is hij uit zijn veilige omgeving weggehaald en wordt hij geplaatst in zijn nieuwe omgeving. Een hond heeft een enorm aanpassingsvermogen en als de baas goed voor hem is zal het niet lang duren of hij heeft zich helemaal aangepast aan deze omgeving en is hij ook blij met zijn nieuwe baas.

Echter is hij al een keer zijn vertrouwde omgeving kwijtgeraakt en dat wil hij niet nogmaals laten gebeuren. Potentiele gevaren zullen dus uitgeschakeld worden. Elke succeservaring die hij hiermee heeft zal hem een stapje hoger in de rangorde brengen.

Potentiele gevaren volgens de hond

Er zijn een aantal potentiele gevaren volgens uw hond waarbij hij verstoten kan worden.

·         Andere honden

·         Mensen op straat

·         Fietsers

·         Joggers

·         Visite

·         Mensen die dicht langs uw huis lopen

Dit zijn dus ook de meest gehoorde problemen bij herplaatshonden.

Probleemgedrag buiten

In de eerste dagen, soms zelfs in de eerste weken, accepteert de hond vrijwel alles. Alles op straat wordt vrolijk begroet. Iedereen die in huis komt wordt vriendelijk onthaald.

De hond lijkt een allemansvriend en de baas is heel gelukkig met de hond.

Na de gewenningsperiode beginnen echter langzaam maar zeker de probleempjes de kop op te steken. De hond blaft opeens naar een voorbijrijdende auto. Hij heeft dat nog nooit gedaan en u gaat er ook vanuit dat het een incident is. De hond blaft opeens naar een andere hond. Ook dit heeft hij nog nooit gedaan dus praat u het op de één of andere manier weer goed.

Van het ene op het andere moment gaat de hond tegen mensen waartegen u gedag zegt blaffen. U kijkt verbaast op en reageert daardoor al te laat op de hond of helemaal niet.

Doordat u niet of nauwelijks reageert klimt de hond steeds verder op in rang. U geeft hem alle gelegenheid om dit te doen door hem niet te corrigeren. De hond heeft keer op keer een succeservaring en zijn gedrag zal verder gaan.

Volgende keer rent hij opeens achter een fietser of een jogger aan. U schrikt en in uw schrikreactie roept u de hond terug. De volgende keer dat u echter een fietser of een jogger aan ziet komen bent u bang voor de reactie van uw hond en u zult de hond ( ongemerkt) iets strakker vastpakken. Door de lijn strakker vast te pakken geeft u de hond dus volgende keer een seintje dat er iets staat te gebeuren. Hij ziet de fietser of de jogger en zal dit in verband brengen met de aangetrokken lijn. Een strakke lijn brengt een hond altijd in staat van paraatheid. Met een strakke lijn geeft u hem dus eigenlijk het sein om aan te gaan vallen en zo belandt u dus in een cirkeltje met uw hond. U schrikt, trekt de hond strakker aan, de hond voelt het als dat hij moet gaan aanvallen en hij valt de dichtstbijzijnde fietser of jogger aan. Tel daarbij op dat de hond ook altijd succes heeft ( de fietser en de jogger gaan immers altijd weg) en u heeft probleemgedrag.

Hetzelfde gebeurt als hij een keer is uitgevallen naar een andere hond, een voetganger, een kind, een kinderwagen of noem het maar op. In uw schrikreactie reageert u te laat. Uw hond heeft een succeservaring en u wordt volgende keer voorzichtig als u een voetganger of iets dergelijks ziet.

Probleemgedrag binnen

Na verloop van tijd als de hond gewend is kent hij ook het ritme van het binnenkomen van visite. Sommige visite herkent hij en die zal hij vriendelijk onthalen. Het merendeel van de tijd zal hij er echter vanuit gaat dat er vreemden “zijn hol” betreden en zal hij mensen gaan aanblaffen.

Veel mensen bekijken dat lachend en gaan er vanuit dat de hond al een beetje “waaks” wordt. In de eerste instantie blaft hij een aantal keren en wordt er gezegd dat hij stil moet zijn. Echter op den duur blijft het blaffen steeds langer aanhouden en wordt het heel vervelend.

U wordt dus boos op de hond en zegt een aantal keren dat hij zijn mond moet houden. Dat is een succeservaring voor de hond. Om te beginnen krijgt hij aandacht en ten tweede leidt hij ook nog eens de aandacht af van het potentiële gevaar. Door zijn succeservaring zal hij dit gedrag gaan herhalen. Echter hem belonen met een boze stem is niet meer genoeg. Bovendien voelt de hond feilloos aan dat u geïrriteerd bent. Hij zal van die geïrriteerdheid de schuld echter niet bij zichzelf zoeken maar altijd in het gevaar wat er dreigt. En dat gevaar zijn uiteraard de mensen die zomaar “zijn hol” betreden. Hij zal dus nog lelijker doen tegen de visite en zal erbij gaan grommen. Het is een beetje afhankelijk van de baas hoe snel hij de visite zal bijten.

Probleemgedrag naar de eigen mensen

Ondanks dat de hond heel blij is met wat hij allemaal heeft , is het een hond eigen om te proberen hogerop te komen. Hoe liever de hond knuffelt hoe sneller hij hogerop kan komen. Een hond die nu eenmaal graag knuffelt krijgt sneller privileges.

Hoe hoger de hond komt hoe meer privileges hij ook gaat eisen. Uiteindelijk zal het zo zijn dat hij probeert u van de bank te duwen door achter u te gaan liggen en te gaan duwen. Indien dit lukt zal hij op den duur naar u grommen als u wilt gaan zitten en dit kan uitmonden (zeker bij kleinere kinderen) in bijten als ze niet doen wat hij wil.

Oplossingen

Er is wel een heel negatief scenario geschetst over uw (toekomstige) nieuwe huisgenoot. Echter een gewaarschuwd mens telt voor twee en met dit stukje hopen we dan ook te bereiken dat u dit allemaal voor kunt blijven en dat u adequaat kunt ingrijpen als dit nodig mocht zijn.

Sommige gedragingen volgen elkaar heel snel op en soms lijkt het ook of de hond zonder waarschuwing opeens uithaalt of iets doet. Dat is echter niet waar, alleen zijn de signalen soms zo subtiel dat u ze niet heeft herkend.

Het is belangrijk dat u weet dat uw hond dit zou kunnen gaan doen. Hoe lief uw hond nu ook is, hoe aardig hij nu ook is tegen alles en iedereen. Het is belangrijk dat u er rekening mee houdt dat dit kan gebeuren.

In alle situaties dient u rustig maar heel duidelijk te corrigeren en aan te geven dat u van het gedrag niet gediend bent. Uw stem is veelal een beloning voor uw hond dus probeer nooit te roepen, te schreeuwen of iets dergelijks.

Indien uw hond bijvoorbeeld ooit een keer is uitgevallen naar een jogger of een fietser laat hem dan de volgende keer dat u een fietser of een jogger ziet aankomen gaan zitten. Zet uw voet op de lijn zodat hij niet weg kan maar zorg dat u niet ongemerkt de riem kan aantrekken. Blijft u hond netjes zitten terwijl de fietser of de jogger langsloopt beloon hem dan voor zijn goede gedrag. Maak hem duidelijk wat u wel van hem wilt.

Valt hij uit naar een andere hond of naar mensen. Zet hem dan een eindje verder vast zonder ook maar iets tegen hem te zeggen en loop terug in de richting van de mensen of de hond waartegen hij uitviel. Laat hem duidelijk zien dat hij verstoten wordt op het moment dat hij dergelijk gedrag vertoont en laat hem in geen geval succes hebben. Blijft hij dit gedrag herhalen muilkorf hem dan op straat. Naast dat hij een andere hond ziet als potentieel gevaar kan hij er ook bang voor zijn en kiest hij de aanval als verdediging. Zet hem tijdens de wandeling een muilkorf op en laat hem aan de lange lijn lopen (de lijn niet strak aantrekken) zodat hij wederom kan ervaren dat er niets gebeurt als er een andere hond langs komt.

Blaft hij binnen naar visite of gromt hij naar visite. Zeg helemaal niets maar pak hem resoluut vast en zet hem op een afgesloten plaats. Begroet de visite zoals u anders zou doen en laat ze plaats nemen. Als iedereen zit kan de hond er weer bij. Blaft of gromt hij weer dan ondergaat hij hetzelfde lot en sluit u hem weer voor een aantal minuten uit. Op deze manier maakt u hem duidelijk dat u dit gedrag niet wenst.

Doet hij echt zo lelijk dat u bang bent dat hij gaat bijten? Doe hem dan per direct een muilkorf op. Ook hier geldt weer: Als u bang wordt zal de hond dat nooit met zichzelf in verband brengen maar altijd met het potentiële gevaar (de visite) hij zal dus nog lelijker doen tegen de visite en inderdaad op den duur gaan bijten. Als uw hond een muilkorf op heeft hoeft u daar niet bang voor te zijn en kunt u de hond op een rustige manier corrigeren.

Hulpmiddelen

Zoals in het bovenstaande stukje al staat vermeldt is een passende muilkorf geen overbodige luxe om in huis te hebben indien u een herplaatshond heeft. Veel  mensen vinden een muilkorf zielig en denken dat mensen hun hond als een agressief monster zien.

Een muilkorf moet je echter zien als een veiligheid die je een enorme rust geeft omdat je zeker weet dat je hond niet kan bijten. Je kunt je hond aan de lange lijn laten lopen en laten zien dat er niets aan de hand is. U hoeft u hond niet strak bij u te houden uit angst dat hij zal bijten.

Daarnaast zal deze periode ook weer overgaan. Uw hond heeft geen succeservaringen  meer met het dreigen en bijten en dus kun je zijn gedrag omzetten in gedrag wat je wel wilt hebben. Als je hond op den duur weet wat er van hem verlangd wordt in bepaalde situaties kan de muilkorf af omdat hij dit gedrag  niet meer zal vertonen.

Een ander hulpmiddel is een nylon koord (verkrijgbaar bij de doe-het-zelf zaken ) wat heel licht is en toch sterk genoeg om de hond te corrigeren. Koop daarvan een stuk van 3 meter en een stuk van 15 meter. De 3 meter doe je binnenshuis aan de halsband.

Een hond is slim en weet na twee keer dat als hij blaft naar de visite hij wordt vastgepakt en wordt weggezet. Hij zal dus proberen te ontkomen. Door een lijn aan zijn halsband te bevestigen voorkomt u dat hij zal vluchten want u zet eenvoudig uw voet op de lijn en u kunt hem snel wegzetten zonder dat hij er een spelletje van kan maken (wat hem dan weer extra aandacht oplevert)

De 15 meter lijn kunt u buitenshuis gebruiken, op deze manier geeft u uw hond nooit het sein tot aanvallen en heeft hij alle vrijheid om zich te kunnen bewegen.

Wat is altijd fout

De meeste fouten die worden gemaakt zet ik voor u even hieronder op een rijtje

 ·         De hond door het hele huis laten lopen

·         De hond in het begin niet corrigeren omdat hij bang, agressief of iets is

·         De hond te laat corrigeren omdat u er vanuit gaat dat uw hond dat niet zal doen

·         De hond corrigeren door te roepen of te gillen of te schreeuwen

·         De hond niet belonen voor gewenst gedrag

·         De hond met veel geweld corrigeren

·         Inconsequent gedrag naar uw hond

Waar is de leuke hond die u werd aangeboden

Een herplaatshond doorloopt heel snel de fases pup , puber en volwassen worden. Het gedrag zoals hierboven beschreven heeft alles te maken met het pubergedrag. Bij het vorige adres waar de hond was, was hij inmiddels volwassen. Door de stress van de herplaatsing gaat hij weer opnieuw beginnen.

Het is belangrijk dat u door dit gedrag heen kunt kijken en dat u er adequaat mee omgaat. Als u eerlijke mensen treft waar u een hond bij ophaalt of een eerlijke organisatie treft waar u een hond adopteert dan vertellen ze u hoe de hond in werkelijkheid is. U zult na ongeveer 6 maanden de hond hebben zoals ze die beschreven hebben.

Probeer bovenstaande in uw achterhoofd te houden en probeer niet te wanhopen. Als u uw hond echt leuke en geweldig vindt dan gunt u hem deze kans en helpt u hem door deze periode heen. Als u eenmaal door deze periode heen bent heeft u ook een vriend voor het leven.