InfoCash

Artikel

Eisen stichting voor (buitenlandse)honden

Auteur: pannehoeve | geschreven op 24-04-2013

Stichtingen zijn de laatste jaren als paddestoelen de grond uitgeschoten. Echter wat veel mensen niet weten is welke aansprakelijkheid je hebt bij een stichting en aan welke eisen je als stichting dient te voldoen. Dit artikel geeft een inzicht in waar je als stichting aan dient te voldoen en met name waarom.


Waar val je volgens de wet onder.

De meeste stichtingen halen in zekere mate en anders dan incidenteel honden naar Nederland. Dat betekend dus dat je je als stichting bedrijfsmatig bezighoudt, met de handel in honden. Nu kijken bestuurders van stichtingen daar uiteraard heel anders tegenaan. Over het algemeen zien stichtingen hetgeen ze doen als helpen. Ook worden er geen honden verkocht maar bemiddelt en gebeurt het veelal zonder winstoogmerk.

Toch staat er in de wet: dat als je honden of katten verkoopt in zekere mate anders dan incidenteel of je levert ze af, ook als dit zonder winstoogmerk gebeurd (zelfs als je ze gratis weggeeft). Als je honden in voorraad houdt ( in de opvang dus) of in bewaring neemt dan ben je bedrijfsmatig bezig en dien je dus in het bezit te zijn van papieren vakbekwaamheid honden en kattenbesluit. De plaatsen waar je deze honden of katten houdt is je bedrijsinrichting. Een bedrijfsinrichting is: perceelsgebonden ruimte of ruimtes bestemd voor het houden van honden of katten ten behoeve van verkoop of aflevering.

 Omdat veel stichtingen honden in de opvang hebben met als doel deze te bemiddelen betekend dat dus dat je als stichting een bedrijfsinrichting bent en ook daardoor valt onder de wet honden en kattenbesluit.

Waar heb je verder nog mee te maken

Omdat je voor de wet handelt in dieren betekend dit dat je dus ook ingeschreven moet staan bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit in het handelsregister. Hoe dit werkt staat een stukje verderop. Omdat je als stichting een bedrijfsinrichting bent dien je dus ook een Uniek Bedrijfs Nummer aan te vragen kortweg een UBN. Als je dan nog honden uit het buitenland haalt dien je de honden door middel van het tracessysteem naar Nederland te halen. Als je dit doet middels een bus of een auto dien je bovendien een transportvergunning te hebben.

Honden- en kattenbesluit (HKB)

Is een officiele wet waar je als eerste mee te maken krijgt. Iedere stichting dient iemand in het bestuur te hebben met papieren vakbekwaamheid honden- en kattenbesluit. Degene met deze papieren dient de dagelijkse leiding te hebben over de bedrijfsinrichting. Deze persoon dient de opvanggezinnen te informeren hoe om te gaan met hun hond en dient daar ook op toe te zien. Als je zelf de cursus van honden en kattenbesluit wil gaan halen dan zijn daar twee mogelijkheden voor: je kunt dit doen middels een opleiding te volgen in Barneveld, je gaat dan eens per drie weken een dag naar school, het kan ook middels een thuisstudie van de LOI waarbij ik wil opmerken dat zij werken met verouderd materiaal als lesstof.

Inschrijvingen

Als je dan iemand aan het bestuur hebt toegevoegd die vakbekwaamheidspapieren heeft dan dien je een UBN aan te vragen. Dit kun je doen bij de gezondheidsdienst voor dieren. Daarnaast dien je je in te schrijven in het handelsregister van de NVWA. Via de site van de NVWA kun je je inschrijven.

Traces

Traces is een heel apart verhaal in deze. Reden van het feit dat je met traces dient te werken is dat op die manier een hond die ziek is (parvo of hondsdolheid) snel herleid kan worden en dat de overige honden uit dit transport snel getest kunnen worden zodat er geen echte uitbraak mogelijk is. Traces is echter lastig aangezien je hiervoor afhankelijk bent van een dierenarts in het land van herkomst. Als eerste moet het asiel waar je de honden vandaan haalt een erkenning van de autoriteiten aldaar krijgen. Dit is hetzelfde als het handelsregister bij de NVWA waar je als stichting ingeschreven dient te zijn. Als dat is gebeurt dienen ze een dierenarts van de staat te consulteren met de honden die met het transport meegaan. Deze dierenarts van de staat moet 24 uur voor vertrek een gezondheidsverklaring afgeven op een zogenaamd tracesformulier waar verder ook het registratienummer van jullie stichting op dient te staan, het registratienummer van het asiel waar de honden vandaan komen, het ontvangstadres, dus het adres waar het UBN op staat en precies waar ze aankomen, hoe laat etc. Dit formulier reist met de honden mee en dient na plaatsing van alle honden die op het formulier staan nog 3 jaar bewaard te worden. Voorts moet de dierenarts van de staat electronisch aangifte doen via het traces system bij de NVWA zodat het duidelijk is dat het transport komt,wanneer etc.

Transportvergunning

Als je met de honden over de weg reist dien je een transportvergunning aan te vragen bij de NVWA. Er worden twee soorten transportvergunningen uitgegeven eentje voor korter dan 8 uur reizen en eentje voor langer dan 8 uren reizen. Naast dat je een transportvergunning nodig hebt dient er op het transportmiddel ook iemand mee te reizen die in het bezit is van het vakbekwaamheidspapier honden- en kattenbesluit en dient degen die meereist ook dieren EHBO te hebben. Voorts dienen de dieren in een transportmiddel vervoerd te worden die geheel aangepast is aan honden en te zijn voorzien van kachel.

Aansprakelijkheid

Iets wat veel mensen niet weten is dat ook als je in het bestuur van een stichting zit je persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor overtredingen die begaan zijn binnen de stichting. Op basis van artikel 51 van het wetboek van strafrecht ben je persoonlijk strafbaar als je als bestuurslid tot het strafbaar feit opdracht hebt gegeven waarbij de regel geldt bijgestaan is meegedaan. Dit houdt dus in als je medebestuursleden besluiten dat het niet nodig is om de papieren te halen of om traces aan te vragen en de NVWA komt controleren dan krijgt ieder bestuurslid strafrechtelijke vervolging. Of als je de feitelijke leiding hebt over de stichting. Tenzij de stichting een beheerder heeft die alles regelt en het bestuur uitsluitend toezicht houdt op het reilen en zeilen van de stichting ben je dus als bestuurder ten alle tijde persoonlijk aansprakelijk omdat het hele bestuur in de regel leiding geeft aan de stichting. Dit alles betekend dus dat ieder bestuurslid die zich niet houdt aan de eisen die gesteld worden aan een stichting persoonlijk strafrechtelijk vervolgd zal worden.