InfoCash

Artikel

Waterschappen (Gouda e.o.)

Auteur: RoadRunner939 | geschreven op 12-06-2010

Wil je iets meer weten over waterschappen? Wat zijn het eigenlijk? Kijk hier.


Waterschappen, wat zijn het?

Een waterschap is een overheidsinstantie. Dit betekent dat de overheid het waterschap regelt. Een waterschap heeft tot taak om in een bepaalde regio tot onderhoud van het water en de dijken te zorgen. Dat doen ze dan ook. Ze maken bijv. dijken en zorgen dat plassen goed kunnen doorstromen en baggeren ook regelmatig in sloten en rivieren om ze diep genoeg te maken. Officieel zijn de taken van waterschappen in moeilijke woorden; de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Ook kunnen taken zoals vaarwegenbeheer aan de waterschappen worden toevertrouwd. Kijk bijv. in een slootje dichtbij huis. Daar word ook regelmatig gebaggerd. Waterschappen heffen belastingen om alles te kunnen financieren. Waterschappen behoren al eeuwen tot de regering. Ze bestaan dus om het water 'onder controle' te houden.

Hoogheemraadschap Rijnland

Rond Gouda heb je ook een waterschap; Hoogheemraadschap Rijnland. Zij renoveren bijv. gemalen en hebben ook een nieuw plan; Het zorgen dat schoon water gewoon meteen in de rivieren komt. Zoals regenwater, dat hoeft niet eerst door de riolen. Gouda is over het algemeen goed beveiligd, we hebben goede dijken die het water kunnen tegenhouden.
Hoogheemraadschap Rijnland is 1 van de 27 heemraadschappen. Ze zijn centraal gevestigd, in leiden. In hun gebied wonen ruim 1,3 miljoen mensen en zo hebben ze een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben bijv. vele afwateringen gegraven naar het noorden, zodat niet al het water via katwijk weg moest. Zo kan het ook bij slecht weer weer terug naar de Noordzee. Het bestaat al jaren. Al ongeveer vanaf de 14e eeuw. Eerst bestond het uit kleinere delen maar de meeste zijn opgeheven.