InfoCash

Artikel

Dieren deel 3.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 07-07-2010

In dit artikel gaan we het hebben over de bongo's; blauwe duikers; de zeehond; en de Sumatraanse tijger.


De zeehond (Phoca vitulina).

De zeehond is een bewoner van o.a. de Waddenzee. Zijn aantal neemt daar de laatste jaren weer toe. In de Waddenzee jagen zeehonden met behulp van stevige tastharen rond hun bek op platvissen die op of in de bodem liggen. Bij laag water rusten ze vaak in grote groepen op droogvallende zandbanken. De dikke speklaag, de korte ledematen en glade vorm zorgen voor een perfecte stroomlijn. Bij het zwemmen (vaak op de rug) zorgen de korte achterpoten met zwemvliezen voor de verstuwing.

Sumatraanse tijger (phantera tigris sumatrae).

De Sumatraanse tijger is de kleinste nog levende ondersoort van de tijger. Hij heeft kenmerkende smalle strepen en een warme oranjebruine kleur. Hij jaagt vooral 's nachtsvanuit hinderlagen op herten, zwijnen en andere grote prooien. Hij klimt, springt en zwemt uitstekend en met zijn scherpe ogen, neus en oren ontgaat hem weinig. Hij wordt zeldzaam ten gevolge van bejaging en het verdwijnen van geschikt leefgebied.

Blauwe duikers ( Cephalophus monticola).

Blauwe duikers leven in het dichte struikgewas. Ze behoren tot de kleinste Afrikaanse antilopen. Hoewel duikers een groot verspreidingsgebied in Afrika hebben en in een tiental soorten voorkomen, ziet men ze maar weinig in gevangenschap. Overdag rusten ze al herkauwend in hun territoria. Ze markeren deze gebiedenmet hun geurklieren aan kop en poten. Zowel de mannen als vrouwen hebben korte rechte horens. Ze leven in paren.

Bongo's.

Zowel de mannelijke als vrouwelijke bongo (tragelaphus euryceros) hebben schroefvormige horens. Bongo's leven in kleine groepjes in Afrikaanse bamboebossen en wouden met dichte onderbegroeiing. Ondanks hun forse afmetingen vallen deze statige antilopen nauwelijks op. De fraaie kleuren en het rustige gedrag zorgen voor een goede camouflage.