InfoCash

Artikel

Dieren deel 6.

Auteur: pompstra82 | geschreven op 07-07-2010

In de volgende artikelen over dieren, gaan we het hoofdzakelijk hebben over allerlei soorten vogels. In deel 6 behandelen we de Kraanvogels; Hamerkoppen; Roerdompen en pelikanen.


Kraanvogels.

Kraanvogels worden veel geroemd vanwege hun voorbeeldige, echtelijke trouw. Het harde, trompetachtige geluid dat veel soorten maken, wordt toegeschreven aan de extra lange luchtpijp. In de paartijd maar ook daarbuiten voeren kraanvogels regelmatig opgewonden dansbewegingen uit. Over de betekenis hiervan is men het nog niet eens.

# Jufferkraanvogels (Anthropoides virgo) trekken in het najaar vanuit hun broedgebied in Centraal Azië naar Afrika.
# Het 'kroontje'van de Afrikaanse kroonkraanvogels (Balearica pavonina) bestaat uit spiraalvormige veren .
# Paradijskraanvogels (Anthropoides paradisea) bewonen de Zuidafrikaanse savannen. De koveren kunnen worden opgezet waardoor de kop erg breed lijkt.

Hamerkoppen.

Hamerkoppen (Scopus umbretta) zijn verwant aan de ooievaars en bewonen Afrikaanse savannen.
De hamerkoppen bouwen enorme nesten, gemaakt van takken en gras, ze kunnen na enkele jaren een omvang krijgen van meer dan een kubieke meter. De nesten worden niet alleen gebruikt om in te broeden maar ook om in te slapen.

Roerdomp.

Roerdompen (Botaurus stellaris) behoren tot de reigerachtigen en bewonen rietlanden en dichte oevervegetaties.
De inheemse roerdomp is zeer onopvallend. Zijn fantastische schutkleuren en schuw gedrag maken hem nagenoeg onvindbaar. Helaas wordt hij steeds zeldzamer in het wild.

Pelikanen.

Pelikanen hebben onderhuids een groot aantal luchtkamers die ervoor zorgen dat deze grote vogels toch weinig wegen. Ze liggen dan ook hoog op het water. Ze vissen vaak op grote afstand van het nest. Soms moeten ze de vis wel vijftig kilometer ver gaan halen. De gevangen vis wordt doorgeslikt en in de maag vervoerd. Op het nest pikken de jongen de vis uit de slokdarm.

# roodrugpelikanen (pelecanus rufescens) zijn kolonievogels uit Zuidafrika.
# De keelzak van een pelikaan heeft een inhoud van wel 10 liter en wordt gebruikt bij de visvangst.