InfoCash

Artikel

De Oehoe

Auteur: hardness | geschreven op 18-03-2010

De Oehoe heeft door onzinnig bijgeloof zwaar geleden. De mensen maakten een meedogenloze jacht op deze vogel, tot hij bijna was uitgestorven. Door het uitzetten van broedparen in de Ardennen en Duitsland heemt het aantal weer toe.


Enkele gegevens

De Oehoe is 59 tot 73 cm groot en weegt 1,5 tot 3 kg. Hij heeft een vleugelspanwijdt van 1,4 tot 1,7 m en zijn vlucht is recht, wat moeizaam, maar wel krachtig en vaak zwevend. Hij leeft vooral in het middelgebergte, dichtbij rotswanden in bosachtige streken. Het geluid dat hij voorbrengt is een diep en hok klinkend "oehoe" dat tot op 4 km afstand hoorbaar is. Zij legt 2 of 3 eieren in 1 legse, tussen maart en mei en ze hebben een solitaire levenswijze. Hij heeft een haaksnavel, heeft oorpluimen, een vaalbruine rug met donkere vlekken. Zijn buik is geelbruin met donkere strepen en hij heeft forse poten met scherpe klauwen.

Een machtige, eenzame nachtjager.

De Oehoe, veruit de grootste en sterkste uil van Europa, is een machtige verschijning. Niet enkel aan zijn formaat herkent men deze nachtroofvogel, maar ook aan zijn grote oorpluimen. Deze oorpluimen zakken wat opzij in rust, maar bij het roepen en verdedigen van zijn territorium staan deze waakzaam overeind. Hij ziet er vervaarlijk, dreigend uit, met zijn grote, zwartomrande, feloranje ogen binnen de de schijfvormige aangezichtssluier. Oehoes jagen op allerlei zoogdieren (bv. woelmuizen, konijnen, zelfs vossen), vogels (bv. duiven, ook kleinere roofvogels) en reptielen. Wanneer het licht wordt, zoekt de Oehoe zijn schuilplaats op. In die buurt hoor je af en toe zijn diepe "oe-hoe"-roep, vooral in de herfst en het prille voorjaar.

Winterliefde

De Oehoe zoekt zijn partner in het koude jaargetijde. Het baltsritueel gaat al midden in de winter van start. Het gevormde broederpaar vestigt zich op een ongenaakbare richel van een rotswand. Een echt nest wordt er niet gebouwd. Het altijd wat grotere vrouwtje legt in de vroege lente twee of drie eieren. Zij broedt dit op haar eentje uit in vijftal weken. Ondertussen brengt het mannetje de buit van zijn jachtpartijen. Tien weken, na het uitkomen, hebben de jongen nodig om uit te kunnen vliegen.