InfoCash

Artikel

Interview met Karl Marx

Auteur: mrsbrainysmurf | geschreven op 06-11-2011

Karl Marx was een Duitse denker en hij was een centraal figuur in het socialisme en het communisme. Op zijn denkbeelden is het marxisme gebaseerd. Dit is een denkbeeldig interview met de grondlegger van het marxisme.


Wie is/was Karl Marx?

Karl Marx was een Duitse denker en hij was een centraal figuur in het socialisme en het communisme. In Duitsland vooral, maar ook in Frankrijk, België, Nederland en Engeland, had hij ook invloed op de economie, filosofie en historiografie. Op zijn denkbeelden is het marxisme gebaseerd.  De belangijkste werken van Karl marx zijn Das Kapital en Communistisch Manifest. Dit is een denkbeeldig interview met de grondlegger van het marxisme.

Wat houdt het Marxisme in?

Het marxisme is een soort theorie die beschrijft dat de menselijke geschiedenis in verschillende stadia verloopt. Eerst is er een economisch systeem dat later veranderd in opvattingen en ideeën. Iedere samenleving doorloopt deze stadia. Het economische systeem zorgt voor spanningen tussen verschillende standen of klassen en uiteindelijk zal er dan een revolutie komen.  

Wat zijn de gevolgen die dit idee met zich mee brengt?

Mijn ideeën hebben de opkomende arbeidersbewegingen gestimuleerd. In Rusland heeft Lenin de theorie gebruikt voor zijn eigen ideeën. Daarna is de Sovjet-Unie ontstaan. Niemand weet of ik het met de  ideeën van Lenin eens zou zijn. Ik vind wel dat een revolutie zeker zonder geweld plaats kan vinden. Ik zeg altijd ‘Ik ben in geen geval een Marxist.’  

Wat is de link tussen het humanisme en het marxisme?

Het humanisme vertelt dat alle mensen een humane behandeling en een humaan leven verdienen. In het marxismeis het zo dat de arbeidersklasse in opstand moet komen tegen de hogere klassen om zo tot een socialistische samenleving te komen. Dan hebben de arbeiders een meer humaan of menselijker leven.

(Het is een denkbeeldig interview, dus Karl Marx kan in de toekomst kijken naar de Sovjet-Unie.)