InfoCash

Artikel

Enkele technieken bij EHBO

Auteur: sofiitj | geschreven op 27-05-2012

Hieronder vind je een samenvatting van de technieken bij EHBO. Dit zijn manieren hoe je mensen kan verplaatsen of hoe je mensen kunt helpen die stikken in eten e.d. Volg deze technieken, om het goed te doen!


Rautek

 • Leg de armen van het slachtoffer tegen het lichaam
 • Kniel achter het hoofd van het slachtoffer. Schuif 1 hand onder de hals en de andere tussen de schouderbladen. Hef het hoofd en de schouders voorzichtig op en schuif zelf dichterbij.
 • Til de rug van het slachtoffer op en breng hem in een zittende positie. Ondersteun het slachtoffer aan de schouders.
 • Steek je beide handen onder de oksels van het slachtoffer en grijp een onderarm. Neem die met je ene hand aan de pols vast en met je andere hand dichtbij de elleboog
 • Plaats jezelf in hurkzit, zonder de arm los te laten. Het slachtoffer zit nu tussen je gespreide benen. Druk de arm van het slachtoffer goed tegen de borstkas.
 • Kom met gestrekte rug recht en trek het slachtoffer mee omhoog. Stap achterwaarts en sleep het slachtoffer mee. Pas op voor hindernissen

Waarom gebruik je rautek?

Als je het slachtoffer wil verplaatsen, moet je het altijd op deze manier doen, omdat je niet weet wat hij/zij kan hebben van letsels! Dit is een veilige manier om slachtoffers te verplaatsen = noodevacuatie.

Je mag enkel slachtoffers verplaatsen als het dringend en noodzakelijk is, bv. het slachtoffer ligt op een gevaarlijke plaats.

Hoofd kantelen en kinlift

 •  Leg een hand op het voorhoofd van het slachtoffer. Druk op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren. Hou je duim en wijsvinger vrij om de neus dicht te knijpen als je moet beademen.
 •  Plaats de vingertoppen van je andere  hand onder de punt van de kin. Druk niet in het zachte deel onder kin, want dit kan de ademhaling bemoeilijken.
 •  Til de kin omhoog om de luchtweg te openen.

Waarom hoofd kantelen en kinlift?

Dit gebruikt men als men de luchtwegen vrij wil maken om te starten met mond- op mondbeademing of om te luisteren of deze persoon nog ademt. 

Stabiele zijligging

 •  Verwijder de bril van het slachtoffer.
 •  Kniel naast het slachtoffer. Zorg ervoor dat de beide benen van het slachtoffer gestrekt zijn.
 •  Plaats aan jouw kant de arm van het slachtoffer in een rechte hoek ten opzichte van het lichaam. Buig de onderarm naar boven en leg de handpalm naar boven.
 •  Breng de andere arm over de borstkas heen. Druk de handrug tegen de wang van het slachtoffer aan jouw kant. Blijf deze hand ter plaatse houden.
 •  Neem met je vrije hand het been aan de overkant van het lichaam vast bij de knie. Trek het been op, maar laat de voet op de grond staan.
 •  Trek het opgetrokken been naar je toe. Blijf ondertussen de handrug tegen de wang drukken. Rol het slachtoffer naar je toe zodat hij in zijligging komt.
 •  Leg het bovenste been zo dat heup en knie allebei een rechte hoek vormen
 •  Kantel het hoofd naar achteren om voor een open luchtweg te zorgen.
 •  Zorg ervoor dat de mond naar de grond is gericht. Zo kan het slachtoffer niet stikken in bloed of braaksel
 •  Verschuif eventueel de hand onder de wang als dat nodig is om het hoofd gekanteld te houden

Waarom stabiele zijligging?

Dit is de ideale manier om het slachtoffer te laten liggen/rusten tot de hulpdiensten er zijn, zo blijven zijn luchtwegen volledig vrij. 

Op de rug slaan

 • Ga naast en een beetje achter het slachtoffer staan.
 • Ondersteun met een hand de borstkas en buig het slachtoffer goed naar voren. Zo zal het vwp, als het losschiet, naar buiten komen en niet dieper in de luchtweg komen.
 • Geef max. 5 stevige slagen tussen de schouderbladen van het slachtoffer. Doe dit met de hiel van je vrije hand. Elke slag moet bedoeld zijn om het voorwerp te verwijderen.
 • Controleer na elke slag of de luchtweg vrijgemaakt is. Als het vwp verwijderd is, is het niet nodig om de overige slagen te geven.

Waarom op de rug slaan?

Dit wordt gedaan als het slachtoffer zich verslikt heeft in iets, als hij/zij nog kan reageren als je vraagt 'gaat het?' Als de persoon geen reactie meer vertoont en enkel signalen vertoont dat hij aan het stikken is, kan je best buikstoten geven.

Buikstoten geven

 

 •  Ga achter en tegen het slachtoffer staan en breng je beide armen rond de bovenstreek van de buik.
 •  Buig het slachtoffer naar voren
 •  Maak een vuist en plaats die tussen de navel en de onderste punt van het borstbeen
 •  Neem de vuist met je andere hand vast. Trek je vuist krachtig naar jezelf en naar boven toe. Doe dit in een vloeiende beweging en maximaal 5 keer. 

Waarom buikstoten geven? 

Dit wordt gedaan bij het slachtoffer als hij zich verslikt heeft in iets, en niet meer kan reageren omdat hij signalen vertoont van verstikking.