InfoCash

Artikel

Studievaardigheden - tips

Auteur: sofiitj | geschreven op 04-04-2010

Als je hier gaat verderlezen, ga je interessante tips te weten komen over hoe je het beste kan studeren en hoe je studievaardigheden hier invloed op hebben.

Lees verder en wordt een goede studente!
Verbeter uw kwalititeiten!


Informatie opnemen

Tip 1: Het voorbereiden en bijwonen van colleges

- Ga na waarom je de colleges volgt
- Denk eens na of het volgen van colleges voor jouw effectief en efficiënt is.
- Zorg ervoor dat je gericht bent op informatie opnemen.

Tip 2: Oriënteren op de leerstof

- Bekijk het leerboek globaal
- Bekijk het hoofdstuk globaal
- Zoek in een hoofdstuk de kernpunten

Vraagstukken aanpakken

Tip 1: Gegevens analyseren

- Opdracht goed doorlezen
- Uw eerste associaties op een kladblaadje schrijven
- Splits de opdracht in: gevraagd & gegeven
- Maak een schets bij het vraagstuk als het mogelijk is
- Maak gebruik van een lijst met kernformules

Teksten bestuderen

Tip 1: relateren en structureren

- leg relaties tussen leerstofonderdelen
- breng structuur aan in de leerstof (markeringen, onderlijnen,..)
- Werk met schema's ipv samenvattingen.

Tip 2: Tot in details bestuderen

- Splits het grote onderdeel op in kleinere onderdelen
- Splits deze kleine onderdelen nog eens op in nog kleinere onderdelen
- maak hier gebruik van structuurschema's

Tip 3: Memoriseren, herhalen en parafraseren

- Leer alleen zaken uit het hoofd die noodzakelijk zijn om te onthouden (jaartallen,..)
- Probeer uw tekst in uw eigen woorden te vertellen, dit onthoudt beter
- Neem korte pauzes
- Als je vaak herhaalt, onthoudt je beter

Tip 4: concretiseren en personaliseren

- Voorbeelden bedenken bij de leerstof
- Bedenk plaatjes bij moeilijkere leerstof
- Uw kennis toepassen in situaties buiten de studie

Tip 5: kritisch verwerken

- Jezelf altijd vragen stellen bij het leren van de leerstof (waarom, wat, waar?)

Time management

Tip 1: plannen

- Houd een logboek bij. Zo weet jij hoeveel uren je gemiddeld per week studeert, en wanneer jij het beste kan studeren.
- Stel haalbare doelen voor jezelf, ga niet te veel eisen stellen.

Tip 2: Tijdsbesteding

- Maak goede keuzes tussen privé, studie en werk.
- als je meer tijd wil besteden aan je studie, blijf dan realistisch.
- plan zelfstudie, maar denk ook aan nevenactiviteiten !


InfoCash

Artikel

RELEVANTE ARTIKELEN