InfoCash

Artikel

Samenvatting Het voorgevoel van Linda Newbery

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-10-2010

Een samenvatting van het boek Het voorgevoel geschreven door Linda Newbery.


Inhoud

Het boek gaat over Henry die niet zo lang geleden van Londen naar het plattenland is verhuisd. Daar ontmoet hij zijn nieuwe buurvrouw Dottie. Zij is een tante van Grace die bij haar in huis woont. Grace is ongeveer even oud als Henry en ze zitten bij elkaar in groep 8.
Henry kan het niet zo goed vinden met Grace, maar wel heel goed met haar tante. Toen Henry en Dottie elkaar voor het eerst ontmoette voelde het alsof ze elkaar al heel lang kende.
Op een avond lag Henry op bed en hoorde hij geluiden van 12 overvliegende vliegtuigen. Kort daarna hoorde hij 9 vliegtuigen overvliegen. Toen hij even later naar buiten keek zag hij een man bij het tuinhek staan. Henry ontdekte later dat hij de enige was die dit gehoord en gezien had.
Dottie vertelde een keer over vroeger toen ze verloofd was met iemand die ook Henry heette. Haar verloofde was piloot bij de luchtmacht. Toen er oorlog uitbrak vertrok hij samen met 12 andere vliegtuigen. Dottie hoorde de 12 vliegtuigen vertrekken, maar toen ze terug kwamen telde ze er maar 9. Ze besefte dat haar verloofde neergestort was en ze miste hem daarna heel erg. Nu kon ze hem nooit meer bij hun ontmoetingsplaats, het tuinhek voor haar huis, ontmoeten. Dit verhaal kwam overeen met de dromen van Henry.
Een andere keer droomt Henry dat hij zelf piloot is in een oorlogsvliegtuig. Het vliegtuig dreigt neer te storten, Henry doet er alles aan om zijn bemanning te redden. Helaas stort het vliegtuig neer en iedereen verongelukt. Nadat hij wakker is geworden realiseert hij zich dat deze droom overeenkomt met het verhaal dat Dottie hem verteld heeft. Hij besluit om aan Dottie te vertellen dat haar verloofde als een moedig man is gestorven. Als hij bij Dottie’s huis is gearriveerd, blijkt ze te zijn gestorven.
Enkele dagen later ziet hij de verloofde van Dottie weer bij het tuinhek staan wachten. Ook hoort hij een stem roepen: ‘Henry!’. Het is Dottie, ze rent naar haar verloofde en omhelst hem. Samen lopen ze richting de horizon en verdwijnen langzaam.