InfoCash

Artikel

Bruteren van uw teveel ontvangen uitkering door UW

Auteur: hollander1957 | geschreven op 05-12-2010

Elk jaar word er door het UWV de netto terugvorderingen gebruteerd. Dit heeft te maken met het feit dat de belastingdienst geen netto terugvorderingen accepteerd na het boekjaar.


Brutering UWV

Bruteren geschied op last van de belastingdienst en is geen verzinsel van het UWV, echter gaat het nog steeds regelmatig mis met deze brutering bij het UWV. Verkeerde percentages en/of verkeerde bedragen.

Een stelregel bij het UWV is dat u moet weten of het fout is wat u via een brief krijgt vermeld, deze stellingname is zeer discutabel en is zowel binnen als buiten het UWV al vele malen ter discussie gebracht, echter van hoger hand word hier nog steeds niet aducaat op gereageerd.

Hoe kunt u controleren of het bedrag klopt: maak zelf een rekensommetje.

Bruteren berekenen

Het UWV bruteerd uitsluitend de belastingafdracht dus niet de sociale premies aangezien u die aan het UWV hebt afgedragen. zo is een simpel rekensommetje om te kijken of het bedrag in de buurt van de werkelijkheid komt: het nog openstaande netto terugvordering ( per 31 december 2010) x 25%. Betalingen welke na 1 januari binnen komen worden op het nieuwe jaar geboekt. Het belastingdeel kunt u via de jaaraangifte van het jaar waarin u terug betaald hebt terug vragen bij de belalstingdienst.

Wannneer dit bedrag overeenkomt of in ieder geval niet meer dan 1% afwijkt kunt u aannemen dat het juiste bedrag is gebruteerd, verschilt het meerd an moet u direct bezwaar maken tegen deze brutering en verzoeken om een opgave van de berekening.

Schelden tegen UWV medewerkers over de brutering is geen rechtvaardige zaak, daar het een belastingdienst order betreft echter u moet wel er van op aan kunnen dat u terug betaald wat u moet betalen niet meer.

Terugbetalen

Heeft u twijfels of problemen met deze controle laat dan een administratief persoon hier naar kijken. Terugbetalen is een verplichting maar niet meer dan dat u ontvangen hebt. let u ook op de verjaringstijd van maximaal 5 jaar betalen.

Wens u een voorspoedig en schuldvrij 2011