InfoCash

Artikel

Geld lenen zonder BKR

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-01-2011

Geld lenen zonder BKR is moeilijk maar niet onmogelijk. Er zijn omstandigheden te bedenken waarin dat voor u noodzakelijk is. Uw auto is niet door de keuring heen gekomen en moet onmiddellijk worden vervangen. U hebt geld nodig voor een noodzakelijke opknapbeurt van de badkamer. U moet verhuizen en hebt op korte termijn geld nodig voor de verhuiskosten. Als u al andere leningen hebt lopen en en nalatig bent geweest in de aflossing dan hebt u een negatieve BKR registratie. Geld lenen zonder BKR is dan nog de enige optie.


Negatieve codering bij het BKR

Geld lenen zonder BKR betekent een lening aangaan zonder een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie. Geldverstrekkers die gebruikmaken van het BKR kunnen daar informatie inwinnen over uw vroegere leningen. In Nederland zijn er meer dan 200 organisaties die deze toetsing gebruiken. Volgens de Nederlandse wet zijn alle financiele instellingen verplicht aangesloten bij het BKR. Overigens bepalen de financiele instellingen zelf hoe ze omgaan met de aan hun verstrekte gegevens. Dat maakt geld lenen zonder BKR niet onmogelijk maar wel lastig. Als u in het verleden uw verplichtingen niet voldoende bent nagekomen kunt u een negatieve registratie oplopen die vijf jaar blijft staan. Vooral wanneer u daar zelf de schuld van was, zult u bij de aanvraag van een lening worden geweigerd. Geld lenen zonder BKR lijkt dan nog de enige optie te zijn. U moet dat wel goed overwegen want u draagt zelf de volle verantwoordelijkheid.

Wanneer geld lenen zonder BKR toch nodig is, zult u dus moeten uitwijken naar instellingen zoals pandhuizen of particulieren die niet zijn aangesloten bij het BKR. Sommige reguliere kredietmaatschappijen bieden ook wel leningen aan buiten de BKR registratie om.

De nadelen van geld lenen zonder BKR

U moet wel goed nadenken bij wat u doet. Is geld lenen zonder BKR  echt noodzakelijk? Maak in ieder geval zelf een berekening van uw vaste lasten om te bezien of u zichzelf niet nog dieper in de problemen werkt.

Geld lenen zonder BKR zal heel vaak betekenen dat de rentekosten zeer hoog zijn. De kredietgever kan op die manier zijn risico proberen in te dekken. U moet zich afvragen waarom geld lenen zonder BKR voor een kredietgever mogelijk is. Waarom is een kredietgever bereid om geld te lenen zonder BKR registratie?  Een motief is juist die hogere rentekosten en dus hoger rendement. Een ander motief kan zijn dat een bedrijf zoveel mogelijk producten wil verkopen en daarbij de betalingsrisico's maar accepteert.

Waar kijkt de BKR naar bij een lening?

Bij de vraag of u geld kunt lenen, met of zonder BKR, gaat het er natuurlijk om of u in staat bent uw lening af te lossen en de rente te betalen. U moet uiteraard beschikken over voldoende inkomsten na aftrek van uw maandlasten en al bestaande aflossingen. Het BKR zal de kredietgever van uw lening daarom antwoord geven op de volgende vragen:

  • Doet u al aflossingen op een creditcard?
  • Hebt u producten gekocht op afbetaling?
  • Hoe hoog zijn de kosten van uw mobiele abonnement?
  • Hebt u al een flexibel krediet waarop u aflost?
  • Welke kredietlimiet is er op uw betaalrekening?

Op grond van deze antwoorden wordt bepaald of u een geregistreerde lening kunt krijgen.

 Maar deze factoren zijn niet toevallig gekozen. U doet er goed aan ze ook zelf mee te wegen bij uw aanvraag. Het antwoord op deze vragen bepaalt namelijk ook of geld lenen zonder BKR voor u tot de mogelijkheden behoort.

Als uw BKR codering achterhaald is en uw financiële omstandigheden intussen aanzienlijk zijn verbeterd, kunt u ook proberen uw BKR codering te wijzigen. Maar dan is geld lenen zonder BKR codering  - zo heet de negatieve registratie bij het BKR - zeker ook mogelijk.

 Lenen op onderpand kan zonder BKR codering

In een aantal gevallen is geld lenen zonder BKR heel goed mogelijk.

  • Wanneer een kredietverstrekker bereid is uw huidige schulden op te nemen in een nieuw krediet. Dan valt ook uw registratie bij het BKR weg.
  • Wanneer een kredietverstrekker bereid is onderpand te accepteren zoals levensverzekeringen, auto's of effecten. Het pandhuis dus.

Geld lenen zonder BKR toetsing kan! 

Geld lenen zonder BKR of met een negatieve codering is dus zeker mogelijk. Via het Internet is het tegenwoordig heel makkelijk om geldverstrekkers te vinden die u geld lenen zonder BKR toetsing. Vooral wanneer u onderpand hebt en uw financiële omstandigheden recentelijk sterk zijn gewijzigd, kunt u erin slagen een passende lening te vinden. Geld lenen zonder BKR is echter wel duurder en u zult zelf nauwkeurig moeten bepalen of u nu en in de toekomst in staat bent aan uw aflossingsverplichting te voldoen.