InfoCash

Artikel

Hypotheek ondanks BKR

Auteur: HectorServadac | geschreven op 03-01-2011

Een hypotheek ondanks BKR is niet onmogelijk. Het kan echter niet zonder dat er eerst is gekeken naar de achtergrond van uw negatieve BKR notering. Bij het verstrekken van een hypotheek wordt altijd gekeken naar een eventuele registratie bij het BKR. Geen enkele hypothecaire lening komt tot stand zonder een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie. Dat is ook begrijpelijk. Wanneer u al hoge afbetalingen heeft of nalatig bent geweest in het verleden bij uw aflossingen, is een kredietverstrekker niet erg blij met u. Maar zelfs met een negatieve BKR notering is het mogelijk toch aan een betaalbare hypotheek ondanks BKR codering te komen. Over de voorwaarden en de mogelijkheden van het afsluiten van een hypotheek ondanks BKR gaat dit artikel.


Hypotheek ondanks BKR bij grote schulden onmogelijk

Een hypotheek ondanks BKR codering is mogelijk. Ook als u dus betalingschterstanden heeft bij een andere lening. Maar die schuld en die betalingsachterstand moeten dan niet te groot zijn. Om te beginnen maakt het groot verschil of we praten over een kleine achterstand in betalingen bij een relatief geringe schuld, of wanneer we praten over een grote lening waar u voortdurend problemen mee hebt gehad.

De meeste hypotheekverstrekkers zullen u via hun adviseurs laten weten dat u eerst uw (te grote) krediet moet inlossen om van uw negatieve BKR notering af te komen. Een hypotheek ondanks BKR zit er dan gewoon niet in.

Vraag: was de BKR codering door pech of schuld?

Niet alle negatieve BKR noteringen hebben echter hetzelfde gewicht. En dat is de sleutel bij het bepalen of u voor een hypotheek ondaks BKR codering in aanmerkling komt. Is uw notering het gevolg van pech, dan zal er toch naar een oplossing worden gezocht. Een hypotheek ondanks BKR notering is dan toch een mogelijkheid. Het kan zo zijn dat u na een echtscheiding met grote schulden bent achtergebleven. Het is ook mogelijk dat u in uw bedrijf te maken hebt gehad met een niet betalende debiteur. Mogelijkerwijs heeft dat zelfs tot een faillissement geleid. Als uw negatieve notering niet het gevolg is van uw eigen nalatigheid, dan zal een hypotheekverstrekker bereid zijn om met u naar een passende oplossing te zoeken zodat u aan een hypotheek ondanks BKR kunt komen.

Hypotheek ondanks BKR vergt een goede inschatting

Als dat probleem eenmaal is opgelost, dan komen we aan de belangrijkste vraag toe. Die vraag is heel simpel. Bent u in staat aan uw verplichtingen te voldoen? Als u door het aangaan van een nieuwe hypotheek ondanks BKR meteen in financiële problemen komt, dan heeft het weinig zin. Het bepalen van uw huidige financiële draagkracht is van het grootste belang.

Bovendien, in deze tijd van economische crisis is het ook van belang om een reële inschatting te maken van de nabije toekomst. Hoe veilig is uw baan? Natuurlijk is dat niet met absolute zekerheid te zeggen, maar een hypotheekadviseur zal zeker met u willen doorpraten over uw verwachtingen. Stel dat u over twee of drie jaar alsnog geheel of gedeeltelijk werkloos wordt? Wat zou dan uw financiële situatie worden? Het zijn vervelende kwesties die dan op tafel komen maar er moet reëel over worden gepraat. Zowel in uw eigen belang als in dat van de kredietverlener. Een hypotheek ondanks BKR codering is nu eenmaal een groter risico, ook voor uzelf.

Een andere factor is de mogelijke overwaarde van het door u gekochte huis. Als dat een reele overwaarde is, dan is het misschien mogelijk die overwaarde mee te wegen bij de beslissing of u voor een hypotheek ondanks BKR codering in aanmerking komt.

Hypotheek ondanks BKR heeft wel hogere kosten

Soms is het wel nodig om te kiezen voor een hypotheek ondanks BKR die in ieder geval in de eerste jaren een hogere rente vraagt. Op deze manier kan de hypotheekverstrekkenr zijn risico enigszins compenseren. Wanneer uw omstandigheden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u of uw partner een vaste aanstelling krijgt, of u hebt de bestaande betalingsachterstanden weggewerkt, dan kan alsnog de hypotheekrente worden verlaagd. In zulke gevallen wordt de hypotheek zonder BKR alsnog geplaatst bij een reguliere financiële instantie.

Het is dus heel goed mogelijk aan een hypotheek ondanks BKR notering te komen. Het vergt een nauwkeurige inschatting van de financiele realiteit, een bevredigende uitleg van de omstandigheden van de negatieve BKR notering, en een reeele inschatting van uw financiele toekomst. Via het Internet zijn er een aantal hypotheekverstrekkers te vinden die zich hebben gespecialiseerd in het opstellen van een passende hypotheek ondanks BKR notering. Via hun adviseurs kan heel precies worden bepaald of een hypotheek ondanks BKR voor u tot de mogelijkheden behoort.