InfoCash

Artikel

NHG oftewel Nationale Hypotheek Garantie.

Auteur: Webmaster | geschreven op 06-04-2011

De nationale hypotheek garantie, wat is het? Wat kost het? Wat zijn de voorwaarden? En waarschijnlijk het allebelangrijkste, wat leverd het op? Na het lezen van dit artikel weet je wat het is en of je hier gebruik van wilt maken.


Wat is de nationale hypotheek garantie?

De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Nederlandse banken geven een korting op de rente wanneer je aan de voorwaarden van de NHG voldoet. Deze varieerd van 0,3 tot 0,6% korting.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nationale hypotheekgarantie zijn opgesteld om te zorgen dat je de vaste lasten die verbonden zijn aan de hypotheek kunt opbrengen. Het is een stukje veiligheid dat wordt in gebouwd zodat het moeilijker is om een te hoge hypotheek te krijgen, waardoor er grote problemen ontstaan bij een terugval in inkomen.

Wat kost de nationale hypotheek garantie?

Kort gezegd kost het je bij de aankoop van een woning 0,55 % van de koopsom. Voorbeeld: Wanneer de koopsom van de woning €200.000,- bedraagt, betaal je 0,0055 x 200.000 = €1.100,- voor de nationale hypotheek garantie.

Wat zijn de voorwaarden?

De eerste is dat je een vast contract moet hebben of, indien je zelfstandige bent, de jaarcijfers van de laatste 3 jaar. De tweede is dat de woning geen tweede woning mag zijn, het moet je hoofdverblijf zijn. De derde is dat je een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning nodig hebt. De vierde is een toetsing bj het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De vijfde is een inkomenstoets op fiscaal inkomen. De zesde is dat het aflossingsvrije deel slecht 50% mag zijn van de totale waarde van de woning zijn. De zevende voorwaarden is dat de maximaal benodigde lening niet hoger mag zijn dan €312.500,- voor een bestaande woning. En dan de laatste voorwaarde: Er dient een taxatierapport en een bouwkundig rapport opgemaakt te zijn van de woning.

Tot slot: waarom wil je de nationale hypotheek garantie?

Allereerst de reeds eerder genoemde korting op het rentepercentage. Op de lange termijn heb je de betaalde 0,55% voor de nationale hypotheek garantie eruit. Daarnaast wordt bij gedwongen verkoop, wanneer je alles gedaan hebt om de restschuld zo klein mogelijk te maken, de restschuld kwijtgescholden.