InfoCash

Artikel

Wajong aanvragen

Auteur: Vigilance | geschreven op 18-11-2011

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en zorgt ervoor dat jongeren die gehandicapte zijn of langdurig ziek, een uitkering kunnen aanvragen. Wanneer je door ziekte of een handicap niet in staat bent om zelf genoeg inkomen te verdienen, kan een Wajong uitkering aangevraagd worden.


Wanneer Wajong aanvragen

Wanneer je op de dag dat je 17 jaar bent, niet in staat bent om genoeg geld te verdienen met werken, door een handicap of langdurige ziekte, kun je een Wajong uitkering aanvragen. Ook kan het voorkomen, dat je tijdens je studie arbeidsongeschikt wordt. Dan kun je ook recht hebben op een Wajong uitkering. Vanaf 6 maanden voor je 18e verjaardag kun je een aanvraag indienen. Wil je dat het vanaf je 18e ingaat, dan moet je het uiterlijk 4 maanden voor je 18e verjaardag aanvragen. Wanneer je ziek werd tijdens het volgen van een opleiding, vraag je het ongeveer 6 maanden nadat je ziek werd aan. Je moet wel al minstens 6 maanden een opleiding hebben gevolgd voordat je ziek werd.

De aanvraag

Het is de bedoeling dat je het zelf aanvraagt. Is dit lastig, dan kun je ook je ouders vragen of de hulp inroepen van stichting MEE. Het formulier voor de aanvraag kun je vinden op de website van UWV. Na de aanvraag volgt er een gesprek met een verzekeringsarts en evtentueel een lichamelijk onderzoek om te bekijken of je in staat bent om te werken. Wanneer deze arts denkt dat je nu of in de toekomst in staat bent om te werken volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige. Is het duidelijk dat je niet kunt werken, dan volgt er geen tweede gesprek. Binnen een paar weken krijg je dan bericht over je uitkering.

De uikering

Wanneer je recht hebt op een uitkering bedraagt deze 75% van het minimum loon. Wanneer je gedeeltelijk werkt, krijg je een aanvulling op het loon wat je verdient, zodat het inkomen minimaal 75% van het minimum loon wordt. Hoe meer je werkt, hoe meer je overhoudt, dus het loont wel om te werken. Wanneer je studeert is de Wajong-uitkering 25% van het minimum loon. Je moet dan wel recht hebben op studiefinanciering, of je ouders op kinderbijslag.