InfoCash

Artikel

Bijverdiensten van thuis uit. De kers op de taart?

Auteur: Falanx | geschreven op 29-11-2011

Bijverdiensten van thuis uit: een fabel? Of de kers op de taart? 'Verdien tot 1500 euro extra per maand!' of 'Geen verplichtingen, uw eigen baas!'.Laat u verleiden door de lokroep der Sirenen en waag uw kans op de woeste wateren der gemakzucht. Of..?


Thuiswerk: pro en contra.

Ook ik heb me laten verleiden door die ene klik waarna het fortuin volgt. Was het een naïeve zet om de onbekende paden der gemak te verkennen? Was het fout de échtheid van deze oogverblindende advertenties na te gaan? Was het luiheid dewelke zijn stoutste schoenen aantrok en me aanspoorde op deze manier een aardige cent bij te verdienen?

Meningen omtrent de antwoorden van deze vragen verschillen ongetwijfeld en zullen dat steeds blijven doen. Zo bedenkt de ene zich dat enkel iemand met het brein van een goudvis met een mentale achterstand zich zou laten vangen door deze mooie worden, terwijl de andere na (m)enig research halstarrig beweert de weg naar het goud gevonden te hebben.

Eerlijkheidshalve dien ik toe te geven dat ik oorspronkelijk tot de eerste groep behoorde. Ik vond het een evidentie dat geld verdienen door slechts een minimale moeite, behoorde tot het land der fabels. Toch, na een korte discussie tussen enkele collega's en ikzelve, doorspekt met uitspraken als 'Zulk bedrog is enkel weggelegd voor diegenen die verkiezen deel te nemen aan de dans der dwazen.', op zijn beurt weerlegd door een weldoordachte 'Och joenge!', besloot ik mijn woorden kracht bij te zetten door het bewijs zwart op wit te leveren, de koe dan ook meteen bij de horens te vatten, en startte zodoende de computer op.

Al snel kwam ik erachter dat het grote merendeel van deze kul wel degelijk kul is, maar dat, wanneer je wat verder kijkt dan het reukorgaan, de kans tot enige (niet erotisch getinte) bijverdienste zich wel degelijk voordoet. Zo kan je ervoor kiezen online enquêtes in te vullen tegen betaling -uiteraard, teneinde producenten allerhande de nodige informatie te verschaffen omtrent hun marktonderzoek.

Verder bestaat de mogelijkheid tot de meer dan interessante bezigheid om brieven te vouwen, allerlei telefoons te beantwoorden, goedgelovigen zélf van hun geld te beroven door middel van een simpele e-mail en de belofte hen snel rijk te maken, of je tijd in te vullen aan de hand van webdesign. Gezien ik van dit laatste geen kaas heb gegeten en al het voorgaande me on-noe-me-lijk interessant, doch géén optie lijkt, verkoos ik het schrijven van artikels op de door u reeds bekende website. Een hemelse verrijking, me dunkt!