InfoCash

Artikel

Terugkeer naar de gulden

Auteur: eliezeryair | geschreven op 11-12-2011

De gulden staat weer volop ter discussie. Werd de munteenheid in januari 2007 afgeschaft en verloor de gulden daarmee zijn waarde, de sentimenten onder de Nederlandse bevolking lopen nog steeds hoog op als de gulden wordt genoemd. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking wil een terugkeer naar de gulden als wettig betaalmiddel. De discussie wordt gevoed door de economische crisis binnen de Euro-landen en het idee dat een terugkeer naar de eigen munteenheid weer een zekere mate van onafhankelijkheid van Brussel teweeg zal brengen. De Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders heeft in november aangegeven een onderzoek te laten uitvoeren door het gerenommeerde Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research naar de gevolgen als Nederland uit de eurozone stapt. Ondertussen struikelen de deskundigen en economen over elkaar heen over de vraag of Nederland terug moet naar de gulden of dat een overgang naar de Neuro en een keuze voor de Zeuro ook soelaas biedt voor de gerezen problemen waarin de euro zich bevindt.


 Euro

Het was maar een klein nieuwsbericht maar het spreekt boekdelen. We zijn nog lang niet van de gulden af. Hoewel de meeste politici het niet willen horen blijft de verloren gegane munteenheid voortleven in de hoofden van vele mensen. Het Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek sprong handig in op de discussie rond de toekomst van de euro en de terugkeer van de gulden. Precies een dag na de Eurotop  accepteerde het attractiepark en de andere parken van Libéma de gulden weer aan de kassa. Bezoekers konden hun entreekaartjes weer betalen met kwartjes, dubbeltjes en guldens, maar ook met briefpapier. De koers was zelfs zeer gunstig: een gulden telde als een euro.

Er wordt met ernst nagedacht over de toekomst van de Euro en op twitter en andere sociale media vliegen op gezette tijden de grappen over een terugkeer naar de gulden over het scherm. Toch is het een feit dat de gulden niet tot het verleden behoort. Uit recent onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat 72 procent van de PVV-kiezers van de fragiele euro af wil. Maar ook dat de terugkeer naar de gulden onder kiezers van andere partijen nog steeds wordt gewenst. De politiek laat zich ondertussen niet zoveel gelegen liggen aan de sentimenten over de gulden onder de Nederlandse bevolking. Terugkeer zou onmogelijk zijn, niet gewenst en te duur. Daar wordt overigens onder economen verschillend over gedacht. Volgens vermogensbeheerder Martien van Winden kan Nederland eenvoudig uit de euro stappen. Ingewikkeld zou een eventuele herinvoering van de gulden niet zijn, zegt Van Winden. „Ieder land drukt zijn eigen eurobiljetten, aan de code op het biljet kun je zien waar die vandaan komt. Nederlandse biljetten beginnen met een X en je kunt bepalen: dat zijn voorlopig weer guldens. Met de munten is het helemaal makkelijk, op de Nederlandse euromunten staat de afbeelding van de koningin. Om middernacht kunnen Wellink en De Jager besluiten om terug te gaan naar de gulden”, aldus Van Winden in een interview met NRC-Handelsblad op 1 mei 2010.

Neuro

Al is nadenken over de herinvoering van de gulden voor vele politici een brug te ver, duidelijk is wel dat er iets moet gebeuren om de huidige economische crisis het hoofd te bieden. En daarbij grijpen onze staatsmannen precies naar dat middel waarvan zij zelf aangeven dat het onhaalbaar is; invoering van een ‘neuro’. Hoe gaat dat? Het is duidelijk dat de huidige eurozone te groot is. er zijn teveel economisch zwakke landen die dreigen de sterkere landen mee te trekken in de financiële afgrond. Het gaat daarbij niet alleen om de Griekse tragedie maar ook landen als Italië, Spanje, Portugal en ook Ierland lijken niet in staat hun financiën op orde te krijgen. Met de oplopende rentetarieven op hun geldleningen zijn zij niet langer in staat  hun schulden te betalen. Dit rampenscenario is inzet geweest van enkele euro-conferenties waarbij de afzonderlijke euro-landen hebben getracht een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Daarbij is onder andere gesproken over een splitsing van de euro-zone in een financieel sterk Noorden met een eigen munt-eenheid (de Neuro) en een financieel zwakker Zuiden (met de daarbij behorende Zeuro). Met name de onmogelijkheid voor regeringen van de zuidelijke landen om hervormingen door te voeren en het financiële roer om te gooien maakt ingrijpen in de samenstelling van de euro-zone steeds noodzakelijker. Meer dan eens wordt er nu gesproken over een Eurozone van noordelijke landen als Duitsland, Frankrijk, Finland en Nederland samen met stabiele Oost-Europese landen zoals Polen, Tsjechië en Slowakije. Een soort Verenigde Staten van Noord-Europa waarbij de landen verregaand samenwerken  op het gebied van belastingen, infrastructuur en onderwijs en daarbij een gezamenlijke sterke munt hanteren, mischien wel verreweg de sterkste van de wereld. In november deed VVD-icoon Frits Bolkestein een duit in het zakje door aan te geven dat de opsplitsing van de euro onvermijdelijk is.

Referendum 

De afschaffing van de euro in zijn huidige vorm is niet meer onbespreekbaar maar is de invoering van een neuro en een zeuro wel de oplossing die door de bevolkingen van Europa worden gewenst? Is een terugkeer naar de gulden niet veel voor de hand liggender? Even wat cijfers. Eén op de drie Nederlanders wil terug naar de gulden. En 43% wil een referendum over terugkeer naar de gulden. Daarmee trekt een groot deel van het Nederlandse volk de uitspraak van de minister van Financien De Jager in twijfel. Die zei onlangs: \\\\\\\"Terug naar de gulden moeten we niet doen. Dat is geen optie\\\\\\\". Maar waarom eigenlijk niet? Daar moeten de euro-sceptische Nederlanders het doen met de volgende uitspraak: “Het is belangrijk dat we nu stabiliteit en rust hebben”. Een minister van Financiën die dit zegt, terwijl de financiële crisis steeds verder om zich heen grijpt, de burger steeds vaker geconfronteerd wordt met ingrijpende bezuinigingsmaatregelen en de euro-zone piept en kraakt in zijn voegen, kan eigenlijk volgens velen niet serieus worden genomen.  Steeds meer ontstaat het beeld dat de verantwoordelijke politici het ook niet meer weten en tegen beter weten in proberen de zaak drijvende te houden. De Bastiat Stichting pleit al jaren voor objectieve benaderingen en wil wetenschappelijk gestaafd onderzoek naar de voor- en nadelen van de euro, alsmede de gulden.

 

Het experiment met de euro is mislukt. De Europese gedachte heeft geen post gevat onder de verschillende Europese bevolkingen en door de crisis wint het euro-sceptisisme steeds meer veld. De munteenheid euro blijkt niet stabiel en in een poging haar te redden stuiten we op steeds minder aangename voorstellen die de macht van de afzonderlijke europese landen inperkt. Zo is de invoering van Euro-bonds met daaraan gekoppeld de verschuiving van zeggenschap van de lidstaten naar Brussel zeer gevaarlijk en door velen ongewenst. Wilders wil weten of de terugkeer naar de gulden de Nederlander op de langere duur meer oplevert dan vasthouden aan de Europese munteenheid. En bovendien wil hij als uit onderzoek blijkt dat Nederland baat heeft bij terugkeer naar de gulden een referendum over dit onderwerp. Is terugkeer naar de gulden een utopie?