InfoCash

Artikel

Utterback samenvatting hoofdstuk 1

Auteur: laurens313 | geschreven op 20-04-2013

Het boek Mastering the Dynamics of Innovation van James M. Utterback heb ik moeten lezen voor mijn opleiding. Hier vind je een samenvatting van hoofdstuk 1 van het boek. Bekijk ook mijn andere samenvattingen.


Hoofdstuk 1

Utterback gaat in dit hoofdstuk in op het opkomen/ ontstaan van de typmachine. De typmachine is een voorbeeld van een samengestelde innovatie. In hoofdstuk 1 staat beschrijven hoe een innovatie vaak ontstaat uit bestaande technologieën die creatief worden gecombineerd met technologieën van een heel ander type product.

Casus typmachine (dient in het boek als voorbeeld, het kan handig zijn om te lezen maar de wijze lessen staan aan het eind op een rijtje:)

Chistopher Latham Sholes is de uitvinder van de typmachine. Danzij de snelheid waarmee men met de telegraaf kon typen ontstond ook interesse voor de typmachine. Omdat Sholes inzag dat hij voor het op de markt brengen van de typmachine een partner nodig had nam hij Dunsmore als partner. Hij wou echter dat Sholes zijn product eerst zou verbeteren. Toen het product enige verbeteringen had ondergaan zocht Dunsmore contact met fabrikanten en ging in zee met Remington, die na de burgeroorlog een nieuw product nodig had om verder te kunnen. In juli 1874 werden de eerste modellen op de markt gebracht. Deze hadden ten opzichte van het uiteindelijke dominante ontwerp nog een aantal nadelen. Men kon bijvoorbeeld de tekst niet zien die men net had geschreven, omdat het papier ‘verstopt’ zat in de machine. Ook had de machine alleen maar hoofdletters. Het had nog een aantal nadelen, de prijs ervan was hoog en de prestaties slecht/matig. Hierop verbeterde het bedrijf het product en het bouwproces.. In 1878 kwam de Remington No. 2 op de markt. Deze had als voordeel dat het naast hoofdletters ook kleine letters kon typen. Nu begon men echt de voordelen van de typmachine in te zien.

Hiermee de behoefte aan een nieuw soort werknemers, de typisten.

Al snel kwamen ook andere fabrikanten met typmachines de markt op. Bijv. de Caligraph No.1/ 2. Het grootste verschil was dat dit apparaat geen gebruik maakte van de shift-toets, maar 2 volledige toetsten borden had. Ook kwam de massaproductie van de typmachine in gang (process innovation). De grote nieuwe innovatie kwam van de kant van Wagner die een manier bedacht waarop men meteen kon zien wat men getypt had. Underwood zag het voordeel van deze innovatie in en kocht het ontwerp op. De Underwood No. 1 was een groot succes. Het was comfortabel, men kon zien wat men typte, lichte toetsen, tab-functie, het was stil en men kon gemakkelijk corrigeren. Er kwamen veel nieuwe spelers de markt op, maar velen gingen net zo snel als dat ze kwamen. Uiteindelijk bleven er een paar grote spelers over.

De nieuwste succesvolle innovatie was de elektrische typmachine, door IBM. Andere spelers hadden al pogingen gedaan een elektrische typmachine te ontwikkelen, maar met teleurstellende resultaten. IBM kreeg een groot aantal bestellingen van het War Department, die IBM de gelegenheid gaf het product te verbeteren. Na de oorlog kwam de elektrische typmachine traag maar gestaag op.

IBM was de eerste die elektrische typmachine technologie combineerde met digitale computer technologie in 1964, wat geen groot succes was. Men zocht wat anders: de personal computer! In 1977 werd de eerste op de markt gebracht door Altair. Het was meteen een groot succes en vele andere spelers betraden de markt, maar net zoals bij de typmachine hadden de eerste computers ook nog veel nadelen. IBM betrad in 1981 deze markt en had meteen grote successen (dominant ontwerp). Hij was gebaseerd op de Intel 8088 microprocessor. Dit was het eerste systeem waar software voor gemaakt kon worden door software fabrikanten. Veel fabrikanten imiteerden dit model en binnen een paar jaren bleven IBM en Apple over als grote spelers.

In de zin van woorden op papier zetten bied de personal computer veel meer voordelen dan de oorspronkelijke typmachine van Remington. Waarschijnlijk komt er in de toekomst weer een nieuwe innovatie op dit gebied door waarschijnlijk een nu onbekende/kleine fabrikant.

In dit verhaal komen een aantal belangrijke punten naar voren over de ontwikkeling van een product:

  • Een nieuwe innovatie ontstaat uit bestaande technieken, op een nieuwe creatieve manier gecombineerd
  • Na een bepaalde periode ontstaat een dominant design, er worden minder veranderingen op het product zelf toegepast, maar in het proces worden nog een aantal innovaties toegepast
  • Verandert bedrijven, na het ontstaan van de typmachnie en vooral na het ontstaan van het dominante ontwerp daarvan probeerden veel bedrijven een eigen  model op de markt te brengen,  waarvan veel weer snel ten onder gingen.
  • Verandering in de technologie: handschrijven à typmachine à elektrische typmachine à digitale typmachine à personal computer
  • Verandering van leadership position na opkomst nieuwe technologie: IBM was voor de elektrische typmachine een hele kleine speler. De grote spelers bij de typmachine zijn verdwenen na de opkomst van de elektrische typmachine.
  • Veel bedrijven innovaties worden door ‘buitenstaande’  technologieën veroorzaakt.