InfoCash

Artikel

Hondenbelasting? Of Kattenbelasting?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 10-07-2010

Waar kan de overheid nog geld vandaan halen? Voor de hond betalen we al. Een tip misschien: Guppiebelasting? Kattenbelasting?
Zou het ook niet logischer zijn om belasting te betalen voor katten die veel meer overlast geven dan honden? En wat te denken van cavia's en andere huisdieren? Is er trouwens wel een goede reden voor de hondenbelasting?


Hondenbelasting

Wie een hond bezit, heeft altijd te maken met de hondenbelasting. Dat is een belasting die door de gemeente wordt geheven van iedereen die een of meerdere honden bezit. Degene die een hond "houdt" moet de belasting betalen. Het maakt dus niet uit of je in juridische zin de eigenaar bent of niet. Doorgaans is de eigenaar natuurlijk ook de'"houder" van een hond. De belasting wordt geheven over elke hond die men bezit. Voor wie het wil nalezen: je kunt het vinden in artikel 226 van de gemeentewet.

Geschiedenis van de hondenbelasting
De hondenbelasting is geen uitvinding uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het stamt uit de tijd dat de hondenkar gebruikt werd als transportmiddel voor de armen, terwijl de rijkeren het paard en wagen als vervoer gebruikten.

Al sinds de Middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Een van de redenen achter de invoering van de belasting was opnieuw het terugdringen van het hondenbezit. De overlast van honden en ook de verspreiding van hondsdolheid waren het motief achter de belasting. Dat kwam als beleidsmaatregel naast de hoofdreden te staan en dat was het heffen van belastingen op alle vormen van transport. De opverheid kreeg zo greep op het economische verkeer. angezien iedereen wel transport nodig had, was het een uitstekend middel voor de staat om een gestage stroom van inkomsten te genereren.

Wat men precies deed met het geinde belastinggeld is niet helemaal duidelijk. Of het werd geinvesteerd in het wegenstlsel bij voorbeeld is niet bekend. Overigensd, wanneer een belasting opbrengst wordt gebruikt ten bate van de degenen die de belasting betalen, spreekt men van een bestemmingsheffing. Bij de hondenbelasting is dat een interessante vraag: wordt de belasting op honden gebruikt om de het leven van de hondenbezitters te verbeteren?

Hondenoverlast?

Op dit moment, in onze eeuw, wordt de hondenbelasting vooral gezien als een middel om de overlast van honden, met name de hondenpoep terug te dringen. Ook thans kan evenwel niet worden gezegd dat sprake is van een bestemmingsheffing. Wordt het geld echt gebruikt om de overlast te bestrijden?

Elk gat in de begroting kan met allerlei belastingen gedicht worden. Parkeerbelasting en hondenbelasting zijn vaak voorbeelden van relatief willekeurige belastingen waarvan de hoogte eerder afhangt van het begrotingstekort dan van de werkelijke overlast die men ermee bestrijden wil.

De veelgehoorde vraag "waarom niet ook kattenbelasting?" is juridisch simpel te beantwoorden: Omdat de wet alleen de mogelijkheid van een belasting op honden kent. De wet zegt immers niet dat er belasting mag worden geheven op huisdieren - pas op, straks krijg je nog caviabelasting - maar op "honden" staat er letterlijk. Het instellen van belasting op andere dieren kan dus alleen als de Gemeentewet wordt aangepast, een gemeenteraad kan dat niet zelf regelen.