InfoCash

Artikel

Waarom toch betalen we belastingen?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 10-07-2010

Van elke Euro die we verdienen neemt de overheid bijna de helft. Van elke Euro die we uitgeven, neemt de overheid ongeveer een derde. En voor alles wat we doen om in leven te blijven, laat de overheid ons nog meer betalen in de vorm van gerichte belastingen. Hoe zijn we ooit in die situatie gekomen? Zeker gezien het feit dat juist de overheid er dus voor zorgt dat allerlei diensten en faciliteiten toch steeds duurder worden, ondanks de hoogte van de belastingen?


Hoezo, belastingen?


Hoe zijn we ooit aan belastingheffing begonnen? Waarom leek dat toen noodzakelijk? En waarom is er intussen geen alternatief bedacht?

De oerbelasting
Al eeuwenlang betalen mensen in de ontwikkelde landen belastingen, in feite in elke staat op deze aarde bestaat er een of ander systeem van belastingheffing.

Het betalen van belastingen is zo oud als de menselijke samenleving en het zou me niet verbazen dat zelfs holenmensen al geacht werden een vast deel van de opbrengst van de jacht bij het stamhoofd te komen inleveren. Wie weigerde kreeg met de knots.

Systematische heffing
In iets meer recente tijden zien we het systeem van belastingheffing opkomen, eerst nog vooral op geproduceerde luxe goederen zoals zeep, wijn en zout. Al snel in de 18e eeuw komen er ook belastingen op noodzakelijke levensmiddelen zoals graan, vlees, kolen en turf.

De reden voor de overheid om juist op deze producten belasting te gaan heffen had weinig te maken met de aard van de goederen. De overheid, de staat, had middelen nodig om te kunnen bestaan. Nu had in vroeger tijden niemand om die overjheid gevraagd, maar er was in ieder geval een tegenprestatie: de orde en de rust in het land waren min of meer gegarandeerd door de overheden. Vrijwllige bijdragen werkten echter niet zo goed. Vooral niet bij een bevolking die toch al te arm was om zich in leven te kunnen houden. Dus moest de overheid de betaling van belastingen gaan afdwingen. Alleen zo was de staat - de koning, de hertog enzovoorts - verzekerd van haar eigen inkomsten.

De staat zelf kost steeds meer geld
De staat claimde dat geld te gebruiken voor de bescherming van land en inwoners, de handhaving van de openbare orde en de regulering van verkeer, waterstaat en handel. In veel gevallen bleek dat een loze kreet. Maar al te vaak werd een niet gering deel van de opbrengsten gebruikt voor de handhaving van het staatssysteem: het groeiende leger van ambtenaren en de hofhouding.

Opvallend is wel dat in de beginperiode van de belastingheffing niemand nog aan een tarief heeft gedacht. Iedereen betaalde in wezen hetzelfde bedrag en er werd niet gekeken naar de verschillen in inkomen.