InfoCash

Artikel

Diamant, van krater tot beurs (2)

Auteur: hardness | geschreven op 27-07-2010

Nadat we in het eerste deel het over de vorm, kleur en vorming hadden, gaan we nu verder met de belangrijkste vindplaatsen van diamant.


Vindplaatsen - Azië & Brazilië

Wanneer de mens voor het eerst diamant als werktuig of siersteen ontdekt heeft, is niet meer te achterhalen. Wel was diamant reeds lang vóór de klassieke oudheid bekend. Tot het begin van de 18de eeuw kwam nagenoeg alle diamant uit India. De Fransman Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), zoon van een Antwerpse graveur, die een zestal reizen naar Perzië en India maakte, beschreef in zijn reisverslag de ontginningsmethodes en de grote stenen uit de schatkamers van de vorsten. Toen ca. 1725 de Indische vindplaatsen uitgeput raakten, werd in Brazilië diamant ontdekt; eerst langs de goudmijnen en rivierbeddingen in de streek van Minas Geraes en later in Bahia. Rond 1830 leverden hier ook de meeste mijnen geen diamant meer op. Brazilië is onder meer bekend om zijn carbonadas, zwarte diamanten die in de industrie gebruikt worden.

Vindplaatsen - Afrika

De vondst van een diamant langs de Oranjerivier in 1866 werd het begin van de Zuid-Afrikaanse diamantrush. Gelukzoekers uit heel de wereld doorwoelden eerst de Vaal- en Oranjerivier. Men vond echter meer diamant op de uitgestrekte gronden van de nabijgelegen boerderijen Koffiefontein, Jagersfontein, Dutoitspan, Bultfontein en hoeve Vooruitzicht, deze laatste was eigendom van de gebroeders De Beer. In de pionierstijd verdeelden de boeren hun grond in talloze claims die ze in concessie gaven. Soms moesten de rivaliserende diamantzoekers een echte wedren lopen om hun stukje terrein te bemachtigen. Dan begon het graven; ieder spande zijn kabel om de blue ground op te halen. Zo onstond de grootste kunstmatige krater ter wereld : de Big Hole of Kimberleymijn, zo genoemd naar John W. Kimberley, de toenmalige Britse Minister voor Koloniën. Het diamanthoudende gesteente kreeg voortaan de naam van kimberliet. De Engelsman Cecil Rhodes, de latere eerste minister van de Kaapkolonie (1890), en zijn rivaal Barney Barnato brachten orde en organisatie in de ontginningschaos door één na één de claims op te kopen. Rhodes, naar wie Rhodesië, het huidige Zimbabwe, genoemd werd, stichtte in 1881 De Beers Mining Company. In 1888 richtte hij De Beers Consolidated Mines Ltd. op. Rond de jaren 1900 werd ook in andere Afrikaanse landen zoals Namibië, Angola, Sierra Leone en Tanzania diamant gevonden. Het diamantverhaal van Congo, toen nog het Belgisch Congo start in 1907 met de alluviale vindplaatsen in Tshikapa.