InfoCash

Artikel

Diamant, van krater tot beurs (4 - slot)

Auteur: hardness | geschreven op 27-07-2010

In dit laatste deel gaan we verder met hoe diamant gewonnen wordt en sluiten we af met de handel.


Winning

Vroeger verbrijzelde men de yellow ground, de geërodeerde en zacht geworden blue ground die zich aan de oppervlakte bevindt met houten stampers. Nadien werden de diamanten met de hand uitgezocht. De blue ground uit de krater die veel harder is, werd eerst over grote vlakten uitgespreid om te verweren. Eens verbrokkeld, trokken paarden railwagentjes met de diamanthoudende gesteente naar de wasplaatsen, waar het gezeefd werd.

Handel - centra

Heden is Antwerpen hét handelscentrum, maar dit is niet altijd zo geweest. Reeds in de oudheid werd er handel gedreven. Deze handel verminderde met de val van het Romeinse rijk en kende slechts in het begin van de middeleeuwen een herleving. In de 15de eeuw was Brugge - Venetië van het Noorden - de voornaamste stad waar er handel gedreven werd. Door de ontdekking van de zeeweg naar Portugal via de Kaap de Goede Hoop door Vasco da Gamma werd Lissabon het centrum van de ruwe diamanthandel. Op het einde van de 15de eeuw verschoof de handel van Brugge naar Antwerpen. Door religieuze redenen verdween de handel vanaf de 16de eeuw van Antwerpen naar Amsterdam. Londen werd een belangrijk centrum tijdens de 17de eeuw. Na 400 jaar verlieten veel diamantairs Amsterdam om zich terug in Antwerpen te vestigen, de fiscale druk was er minder en de kredieten soepeler. Buiten Antwerpen, Amsterdam en Londen werd er ook handel gedreven in Frankrijk (Parijs, Jura), Duitsland en Israël. Op het einde van de vorige eeuw zijn er nog meer handelscentra bijgekomen.

Handel - De Beers

Diamant legt een internationale weg af vooraleer het in een juweel wordt verwerkt. Na de winning wordt ca 60% van de wereldproductie door De Beers Consoldated Mines Ltd. verhandeld. De overige 40% wordt op de markt gebracht door producerende landen, kleine mijnen of individuele ontginners. De multinational De Beers centraliseert en controleert sinds jaren de wereldhandel. Zo wordt een geregelde markt met stabiele prijzen verzekerd. Tienmaal per jaar wordt diamant verkocht door De Beers aan zorgvuldig geselecteerde groothandelaars die uitgekozen worden op basis van hun financiële en vakkundige betrouwbaarheid. Bijna de helft van hen houdt kantoor in Antwerpen.

Handel - de beurs

Via diamantairs worden de goederen, zowel ruwe als geslepen, in beurzen en kantoren verder verhandeld. Van de 24 wereldbeurzen zijn er vier in Antwerpen gevestigd. Beurzen zijn ontmoetingsplaatsen, enkel voor leden toegankelijk, waar handelaars, makelaars en fabrikanten hun goederen verhandelen. De diamantstroom vervolgt zijn weg via handelaars en fabrikanten tot de bij de juweliers en de consument.