InfoCash

Artikel

Belasting betalen; de geschiedenis

Auteur: Dirkje | geschreven op 28-07-2010

Dat belasting betalen een van de zekerheden in het leven is weten we allemaal. Maar waar komt het eigenlijk vandaan en sinds wanneer is het ingevoerd?


Zo oud als de mensheid

Misschien denk je dat het iets van deze tijd is, maar belasingheffen wordt al heel lang gedaan. Zodra de mensen gingen samenwonen waren er gemeenschappelijke voorzieningen nodig. Leden van de leefgemeenschappen betaalden hiervoor geen belasing in de vorm van geld, maar voldeden het door het leveren van arbeid.

Deel van bezittingen

Later werden de leefgemeenschappen groter. Daarmee werd ook de behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen groter. Men ging toen een gedeelte van zijn bezit afstaan om hier een bijdrage aan te leveren. Uiteindelijk ging geld een steeds belangrijkere rol spelen als ruilmiddel. Vanaf dat moment zijn er financiele bijdragen ontstaan, die lijken op het betalen van belasting zoals we dat nu kennen.

Inkomsten belasting

Toch duurde het nog een tijd voordat de eerste vorm van inkomstenbelasting werd ingevoerd. Tot die tijd werd er geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van degenen die belasting moesten betalen. In 1892 werd er een inkomstenbelasting ingevoerd die gesplitst was in vermogensbelasting en bedrijfsbelasing.

Wet op de inkomstenbelasting

Uiteindelijke werd in 1914 de wet op de inkomstenbelasting ingevoerd. Vanaf toen werd de inkomstenbelasting niet meer gesplitst. Men moest schatten hoe hoog het inkomen in het volgend jaar zou zijn en op grond daarvan moest belasting worden betaald.

Het besluit op de inkomstenbelasting

In 1941 werd in het besluit op de inkomstenbelasting geregeld, dat men belasting ging heffen over het werkelijke inkomen in een jaar. Dit besluit gold tot 1964, toen kwamen de moderne belastingwetten tot stand. Uiteindelijk kwam er in 2001 een nieuwe tariefstructuur.