InfoCash

Artikel

Nationale rijkdom

Auteur: HectorServadac | geschreven op 28-07-2010

We weten het verschil wel tussen de rijke en arme landen. Maar hoe wordt bepaald wat de nationale rijkdom eigenlijk is? Italianen hebben meer spaargeld dan Amerikanen, Fransen hebben meer telefoons per huishouding dan de Japanners, en Nederlanders kopen meer boeken dan wie dan ook in Europa. Hoe bereken je eigenlijk de nationale rijkdom?


Statistieken

De meeste economen zullen rijkdom definiëren als datgene wat je bezit. Je telt je bankrekening op bij de waarde van je auto, je huis en inboedel, en je hebt je rijkdom. Zo zou je het ook kunnen doen met een land. De nationale rijkdom is dan de som van alles wat de burgers van een land bezitten. Je kunt ook aan andere dingen denken. Je kunt kijken naar je maandelijkse inkomen om te bepalen hoe rijk je bent.

De vergelijking tussen salarissen in verschillende landen is echter geen makkelijke zaak. Natuurlijk is dat makkelijker geworden in Europa waar we allemaal dezelfde munteenheid gebruiken. Het lijkt ook wel makkelijk te zijn, om een salaris van zeg 100.000 Canadese dollars en 100.000 euro's met elkaar te vergelijken omdat we de zogenaamde wisselkoers kunnen gebruiken. Dan vergelijken we de waarde van elke munteenheid.
Die wisselkoers is overigens maar een subjectieve norm. De waarde van een munteenheid hangt af van wat mensen die actief zijn de markt, die kopen en verkopen, aan waarde toekennen aan het economische en politieke systeem van een land. Wanneer men bereid is om veel geld in de eigen munteenheid neer te leggen voor de munteenheid van een ander land, staat die laatste sterk. Het is dus maar de vraag of die de rijkdom van een land helemaal precies kunt vastleggen met gebruikmaking van de wisselkoers.

Koopkracht

Je moet ook kijken naar de prijzen. Wat kun je een elk land precies kopen met je geld? De kosten voor levensonderhoud verschillen nogal van land tot land. Het is dan ook moeilijk om salarissen te vergelijken door alleen maar te kijken naar de wisselkoers. Stel dat iemand in Frankrijk een veel hoger salaris heeft voor een vergelijkbare baan dan iemand in Japan. En stel dat de huur van een appartement gemiddeld drie keer zo hoog is in Frankrijk als in Japan, dan is het maar de vraag wie hier het rijkste is. De prijzen, vooral van de kosten van het dagelijks levensonderhoud, bepalen in hoge mate wat je geld eigenlijk waard is. Economen en hebben daarvoor het begrip PPP ingevoerd. Dat is de afkorting van het Engelse begrip Purchasing Power Parity. Zeg maar de koopkracht vergelijking. U berekent dan de koopkracht van een salaris door te bepalen hoeveel goederen en diensten je ermee kunt aanschaffen. Voor een goede koopkracht vergelijking wordt een lijst van fundamentele producten opgesteld: woonkosten, kapper, voedsel, het kaartje van de bioscoop, openbaar vervoer enzovoorts enzovoorts. Wanneer de koopkracht erbij betrekt, kom je tot een betere vergelijking van de nationale rijkdom.

De koopkracht vergelijking is eigenlijk de werkelijke wisselkoers. Dan kun je de echte waarde van de maandelijkse inkomsten per land gaan bepalen. Het ene land kan rijker zijn wanneer je alleen maar kijkt naar het maandelijkse inkomen van haar burgers, of de hoeveelheid geld die ze hebben op mijn bankrekening. Maar datzelfde land kan veel armer zijn als je nagaat hoeveel haar burgers moeten betalen voor fundamentele voorzieningen. En dat is uiteindelijk waar het om gaat: rijkdom is wat je ermee kunt doen, en niet hoe je het kunt tellen.