InfoCash

Artikel

Wat is macro-economie?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 28-07-2010

Iedereen zou iets moeten weten van macro-economie. Je kunt geen krant openslaan of je krijgt te maken met uitspraken en begrippen op het gebied van de macro-economie. De regering spreekt over algemene maatregelen in de sfeer van de belastingen, of het bevorderen van de handel. Dat heeft alles te maken met het algemene economische landschap van een land.


Waar gaat de macro-economie over?

In de krant kun je dagelijks horen praten over de werkeloosheid, economische groei, de betalingsbalans of de inflatie. Als we praten over de wereldeconomie zijn dat ook de belangrijkste zaken. Al deze zaken namelijk bepalend de beschikbaarheid van geld in de economie. Net zoals de snelheid van een motor wordt bepaald toevoer van benzine, wordt de macro-economie bepaald door het geldverkeer in een land.

Twee belangrijke politieke zaken bepalen het geldverkeer.
In de eerste plaats de zogenaamde monetaire politiek. Dat is het beleid van de regering en de centrale bank waarin de totale hoeveelheid geld in een land wordt gecontroleerd. De Nederlandse bank doet hetzelfde als de centrale banken in andere landen: het beheersen van de toevoer van geld in de economie. Het doel is het bevorderen van economische groei en het laag houden van de geldontwaarding of inflatie. De snelheid waarmee een economie groeit wordt in hoge mate bepaald door maatregelen van de centrale bank, bijvoorbeeld het vastleggen van het fundamentele rentetarief waarvan alle andere banken afhankelijk zijn.
In de tweede plaats door de zogenaamde fiscale politiek, waarmee de inkomsten en uitgaven van de regering worden vastgelegd.
Het is dus niet alleen maar de regering die hier een belangrijke rol speelt. De controle van de economie is voornamelijk in handen van de centrale bank omdat zij het geld controleert, dat de benzine levert voor de economische motor.

Monetaire politiek

Een monetaire politiek is geen exacte wetenschap maar berust op intelligente gissingen. Als in de krant hoort zeggen dat volgens de laatste statistieken de economie met dit of dat percentage groeit, dan moet je beseffen dat dat eigenlijk geen exact cijfer is. Er is geen manier om te weten hoe de economie zal reageren op politieke of fiscale veranderingen wijzigingen in beleid nemen soms maanden of jaren in beslag dan de effecten daarvan zijn heel moeilijk door te rekenen.

In het algemeen probeert de centrale bank greep te krijgen op de inflatie, die geproduceerd wordt door een zogenaamde oververhitte economie. Het tweede waar de centrale bank voor probeert te waken, is het niveau van de werkeloosheid dat niet te laag mag zijn. Een groei van de werkloosheid is het resultaat van een vertraging in de economie. Ergens tussen een oververhitte en vertraagde economie in zit het beste resultaat. Dat wil zeggen een zo laag mogelijke inflatie met een zo laag mogelijk niveau van werkloosheid. Omdat elke maatregel op dit gebied pas na maanden of jaren effect kan sorteren, en er in de tussentijd alweer nieuwe factoren kunnen zijn opgedoken, is het onmogelijk om steeds de goede keuzes te maken.

Fiscale politiek

Het tweede middel om een lage inflatie en lage werkloosheid na te streven, is in de sfeer van de overheidsuitgaven. In een gezin wordt de economische gezondheid bepaald door het patroon van inkomsten en uitgaven. Datzelfde geldt ook voor de nationale economie. Op hoog niveau worden beslissingen genomen over belastingen, de uitgaven van de regering, en vooral het lenen van geld door de regering. Zoals iedereen weet moet je geleend geld terugbetalen en betaal je er rente over. Wat je nu uitgeeft moet je op een later tijdstip alsnog gaan verdienen. Beslissingen van de regering over de fiscale politiek hebben verregaande gevolgen voor de economische gezondheid van een gezin. Uiteindelijk zijn wij allemaal afhankelijk van de macro-economische beslissingen over inflatie en werkloosheid, de renten, de hoogte van de belastingen en het geleende geld dat nodig is om het begrotingstekort aan te vullen. Reden te meer om je te verdiepen in de grondbegrippen van de macro-economie.