InfoCash

Artikel

Wat is internationale handel?

Auteur: HectorServadac | geschreven op 28-07-2010

Iedereen kent wel de termen import en export. Als we praten over de import en export dan bedoelen we de handel tussen landen. Het enige verschil met de nationale handel is het feit dat de goederen of diensten de nationale grens oversteken en dat er wordt betaald in andere munteenheden.


Handel tussen landen

Nederland importeert Japanse cd spelers en exporteert pootaardappelen. Twee kleine voorbeelden van internationale handel. Bij deze handel kunnen verschillende munteenheden gebruikt zijn. De cd speler is eerst door een Frans bedrijf gekocht in Tokyo en het koop bedrag is uitbetaald in de Japanse munteenheid: de yen. Vervolgens komt het tegen betaling van euro's terecht op de Nederlandse markt. Wanneer het er vervolgens wordt doorverkocht aan de Verenigde Staten om een is het uiteindelijke koop bedrag misschien wel in dollars. De wisselkoers tussen de yen, de euro en de dollar speelt hier voordurend een rol in.

De handelsbalans

Wanneer een land goederen en diensten importeert of exporteert, dan is er ook sprake van een geldstroom. Er gaat geld een land uit bij de import, en er komt geld een land in bij de export. Import en export, handel en investeringen, werken twee kanten op. Het geld dat verdiend wordt met de export, wordt namelijk altijd wel weer gebruikt om een andere landen te investeren of geïmporteerde goederen en diensten aan te schaffen. Er is dus sprake van een geldstroom tussen verschillende landen op de internationale markt. Anders dan bij de nationale handel, is er geen uiteindelijke controle op deze geldstroom. Wel zijn er pogingen om de Wereldbank en andere internationale organisaties toezicht te laten houden op het internationale geldverkeer. Bijvoorbeeld door een bepaalde controle op de wisselkoersen.

Vrijheid van het economisch verkeer

Over het algemeen ismen van mening dat iedereen gebaat is bij zo min mogelijk belemmeringen van het vrije internationale handelsverkeer. Het lijkt het beste te zijn dat nationale staten geen barrières oprichten tegen de internationale handel. Zo krijgen de consumenten de kans om de beste producten aan te schaffen tegen de laagste prijzen. In de laatste halve eeuw is zo een werkelijk globale economie ontstaan waarin alle nationale economieën volledig zijn opgenomen. Door de markt open te houden, stelt een regering haar burgers instaat om die dingen te exporteren waarin ze goed zijn, en alles te importeren wat in andere landen beter wordt geproduceerd. Over het algemeen wordt gesteld dat beschermende maatregelen tegenover de eigen economie uiteindelijk schadelijk zijn voor het eigenbelang.

Maar geeft als voorbeeld graag de grote crisis uit de jaren 30 van de vorige eeuw, de zogenaamde Grote Depressie. De Verenigde Staten richtten toen overal anders barrières op om lokale producenten te beschermen. Men schermde de Verenigde Staten dus als van het fraaie economische verkeer en stond geen import meer toe, tenzij dan met verhoogde belastingen. Daartegen kwamen andere landen in het geweer: ook zij richten handelsbarrières op, dat de export van de Verenigde Staten naar beneden zakte. De werkloosheid steeg enorm en de hele wereld kwam in een lange periode van economische teruggang terecht.