InfoCash

Artikel

Schuldsanering; redding uit de schulden

Auteur: Dirkje | geschreven op 28-07-2010

Het zal je maar gebeuren; je kunt je schulden niet meer aflossen en de deurwaarder staat voor de deur. Er wordt beslag gelegd op je spullen of je gaat failliet.


Vrijwillige schuldhulpverlening

Wanneer je je vasten lasten en openstaande rekeningen niet meer kunt betalen, is het duidelijk dat er iets aan gedaan moet worden. De eerste mogelijkheid is vrijwillige schuldhulpverlening. Deze wordt meestal verzorgd door de gemeente waarin je woont. De finaciele situatie wordt in kaart gebrengt door een schuldhulpverlener en er wordt gekeken hoe men er precies voor staat. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor besparing en naar toeslagen of uitkeringen waar men misschien wel recht op heeft.

Betalingsregeling

Wanneer het mee blijkt te vallen, worden er tips of hulp gegeven waarmee de schulden gewoon kunnen worden afbetaald. Waar nodig wordt een betalingsregeling getroffen, zodat niet alles in 1x betaald hoeft te worden.

Minnelijk akkoord

Soms is het onmogelijk om alle schulden af te betalen. Dan kan een voorstel gedaan worden voor gedeeltelijke aflossing. Wanneer de schuldeisers hiermee instemmen is er sprake van een minnelijk akkoord. Er wordt dan meestal drie jaar lang, maandelijks een bedrag terugbetaald. Wanneer na de afgesproken periode een restschuld overblijft, dan wordt die kwijtgescholden.

Saneringskrediet

Soms kiest men ervoor de schuldeisers in 1x af te betalen. Hiervoor kunt u soms bij een gemeentelijke kredietbank geld lenen. Dit wordt een 'saneringskrediet' genoemd. Deze lost u in drie jaar aan de bank af. Daarna bent u van de schulden af.

Budgetbeheer

De schuldsanering duurt drie jaar. Tijdens deze periode betaal je zelf de vaste lasten en rekeningen. Er wordt een bedrag voor je berekent waarvan je maandelijks moet rondkomen. Alles boven dat bedrag gaat naar een speciale rekening die door de bewindvoerder beheert word.
Wanneer ook dit niet lukt kan door de rechtbank besloten worden dat je alleen een vast bedrag krijgt voor levensonderhoud. Je gaat dan in budgetbeheer.
(bron; www.wsnp.rvr.org)