InfoCash

Artikel

Belastingdienst; wanneer krijgt u een boete?

Auteur: Dirkje | geschreven op 29-07-2010

Niemand doet het graag; belasting betalen. Helaas komen we er niet onderuit. Maar het kan nog erger. Naast het heffen van belasting, kan de belastingdienst ook nog een boete opleggen.


Verzuimboete

Aangifte doen valt onder onze eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van ons verwacht dat we ervoor zorgen, dat de belastingdienst op tijd in het bezit is van de juiste informatie. Wanneer er een belastingschuld ontstaat, moeten we zelf binnen 6 maanden na het tijdstip waarop het is ontstaan om toezending van een aangifte vragen.
Een uitzondering hierop is de erfbelasting en de schenkbelasting. De eerste moet binnen acht maanden na overlijden gedaan worden en voor de tweede is de termijn twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin u het bedrag heeft gekregen.
Wanneer u dit niet doet, krijgt u een verzuimboete.

Vergrijpboete

Nu kan het ook voorkomen, dat iemand helemaal geen aangifte doet. Of dat de aangifte opzettelijk onjuist of onvolledig is. Dit is een vergrijp en daarom zal de persoon in dat geval een vergrijpboete krijgen.

Hoogte van de boete

De hoogte van de verzuimboete is niet mis. Wanneer u niet (op tijd) verzoekt om toezending van een aangifte is dat 2460 euro. Wanneer u de aangifte niet op tijd of helemaal niet instuurt is dat 226 euro. En wanneer het vaker voorkomt, kan de boete oplopen tot 984 euro en tot 4920 euro wanneer u vaker verzuimt.
Bij de vergrijpboete wordt gekeken of er sprake is van opzet of grove schuld. In het eerste geval betaalt u 50% van de verschuldigde belasting. In het laatste geval is dit 25%.
Voor het niet aangeven van inkomen uit sparen is dit zelfs nog hoger, wel 150% wanneer u dit opzettelijk niet aangeeft. Bij grove schuld is dit 75%. Er kan sprake zijn van verzachtende omstandigheden, waardoor de boete lager uit kan vallen.

Bezwaar

Wanneer je het niet eens bent met de boete kun je bezwaar maken. Maar natuurlijk is het het beste om boetes te voorkomen, door op tijd en volledig aangifte te doen.
(bron: belastingdienst.nl)