InfoCash

Artikel

Opties, wat zijn dat eigenlijk?

Auteur: franksmoney | geschreven op 12-08-2010

Je hoort veel over opties en dat daar veel geld mee verdiend of verloren kan worden. Maar wat zijn opties nu eigenlijk?


Verwachting van de toekomst.

Door het kopen of afsluiten van een optiecontract geef je eigenlijk aan wat je in de toekomst verwacht van het betreffende fonds. De naam zegt het eigenlijk al. Je neemt een optie om een bepaald aandeel in de toekomst tegen een bepaalde prijs te kopen(CALL optie) of om iets tegen een vooraf bepaalde prijs te verkopen(PUT optie).

Bestaansrecht van een optie.

Het feit dat er zoiets als een optie bestaat ligt in het verschil van mening over het verloop van een koers of prijs in de toekomst. Oftewel de ene persoon verwacht dat een aandeel zal stijgen en een ander denkt juist dat deze gelijk zal blijven of misschien zal dalen. De persoon die denkt dat het aandeel stijgt zal bereid zijn voor een kleine meer prijs een koopcontract af te sluiten om het aandeel in de toekomst te kopen. De tegenpartij zal juist bereid zijn om een verkoopcontract af te sluiten om in de toekomst juist te verkopen. Hoe verder in de toekomst hoe hoger de premie doorgaans is.

Winst of verlies?

Afhankelijk van het werkelijke koersverloop zal de ene partij winst hebben en de ander verlies. Hoeveel dat is hangt af van het verschil in de afgesproken prijs en de werkelijk prijs op moment van overdracht. Enkele voorbeelden ter verduidelijking.
Bij een gelijk gebleven of gedaalde koers zal de verkopende partij een kleine winst maken. Hij heeft tenslotte een kleine premie ontvangen bij afsluiten van het contract. De kopende partij zal doorgaans afzien van de koop (het is tenslotte geen verplichting de aandelen werkelijk te kopen) daarmee verliest de kopende partij de premie die hij betaald heeft. Bij een gestegen koers maakt vooral de kopende partij winst. In dit geval is de verkoper namelijk wel verplicht te leveren. De marktprijs is namelijk hoger dan de vooraf door beide partijen afgesproken prijs. De kopende partij zal zijn recht om te kopen opeisen. Of de verkopende partij winst of verlies maakt hangt af van de prijs die deze betaald heeft voor deze aandelen. Maar het blijft natuurlijk vervelend want als hij geen optie contract had afgesloten had het aandeel op de beurs meer opgeleverd.

Wat zijn de risico’s?

In de hiervoor beschreven voorbeelden lijkt het risico op winst en verlies mee te vallen. Maar vergis je niet. Dergelijke contracten gaan doorgaans over grote bedragen daarnaast is er de mogelijkheid om zelfs contracten af te sluiten terwijl men zelf de aandelen niet heeft. In dat geval zal men dus eerst de aandelen duur moeten kopen om vervolgens aan de leveringsplicht te kunnen voldoen.
Laat u dus altijd goed voorlichten door uw bank indien u overweegt in opties te gaan beleggen.