InfoCash

Artikel

"Leider worden van de klas"

Auteur: Onbekend | geschreven op 26-08-2010

'Volgende keer als het huiswerk niet is gemaakt, hangt er een consequentie aan. Ik zal een leuke bedenken.' Het is de tweede les van Take Lijftogt (31) aan 4-vwo van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Het is rumoerig en chaotisch in de klas. De giechelende meiden en stoere jongens stellen hun verse leraar op de proef.


.

Anderhalf jaar voor de klas staan, tegelijkertijd je lesbevoegdheid halen en een leiderschapsprogramma volgen. Het project
'Eerst de Klas' biedt net afgestudeerde academici de mogelijkheid een opleiding te volgen in zowel het onderwijs als het
bedrijfsleven, waarna ze zelf kunnen beslissen waar ze hun carrière willen voortzetten. Het doel is tweeledig: meer
hoogopgeleiden voor de klas en betere managers in het bedrijfsleven. Deze maand krijgen de negentien high potentials die
geselecteerd zijn voor het project hun vuurdoop.
Lijftogt is een van de geselecteerden voor 'Eerst de Klas'. Hij heeft nooit de ambitie gehad voor de klas te staan. 'Vroeger wilde
ik de journalistiek in of bij een reclamebureau werken.' Dit veranderde tijdens zijn studies Nederlands en Algemene
cultuurwetenschappen. 'Mijn docenten inspireerden me en ik wilde dit ook doen op de middelbare school.'
Na zijn afstuderen is Lijftogt eerst aan de slag gegaan in het bedrijfsleven. 'Ik werd accountmanager evenementen bij het
Concertgebouw en werkte later voor het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Ik haalde uit beide banen niet
genoeg voldoening. Ik wilde iets bijdragen aan de maatschappij, maar nog een lerarenopleiding volgen was financieel moeilijk
voor mij. Toen ik over 'Eerst de Klas' hoorde, was ik direct enthousiast. Je leert het bedrijfsleven beter kennen, doet ervaring op
voor de klas en je krijgt het fulltimesalaris van een beginnende leraar.'
Het introductiegedeelte van het project bestond uit een onderwijsmodule. Lijftogt: 'In vijf weken tijd leerden we het
onderwijsbestel in Nederland kennen. Daarnaast werden we voorbereid op het lesgeven.' Vorige week was het tijd voor de
eerste lessen. 'De eerste week voor de klas viel me zwaar', vertelt Lijftogt. 'Je moet ongelofelijk goed kunnen improviseren en
je bent als leraar toch meer politieagent dan ik had gedacht.' De tweede week gaat het Lijftogt 'al beter af'. 'Ze gedragen zich
aardig. Echt stil krijg je ze tegenwoordig niet meer. Ik merk nu pas hoe dicht leraarschap en leiderschap bij elkaar liggen. Je
moet voor de klas echt sturen en managen.'
Het project is een van de wapens van de staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, in de strijd tegen het
oplopende lerarentekort in het voortgezet onderwijs. Door nauw samen te werken met het bedrijfsleven, worden academici die
nooit aan een carrière in het onderwijs hebben gedacht, overgehaald eerst twee jaar voor de klas te staan. Naast de praktijk
volgen de deelnemers een leiderschapsprogramma dat aangeboden wordt door de deelnemende bedrijven en halen ze hun
lesbevoegdheid.
Van Bijsterveldt: 'Het idee komt uit de Verenigde Staten en Engeland, waar het project al heel groot is. Daar is gebleken dat
veel deelnemers in het onderwijs blijven werken en dit combineren met het bedrijfsleven.' Deze combinatie heeft volgens de
staatssecretaris veel te bieden. 'Goed leiderschap leer je in het klein in de klas. De waarden die je leert in het onderwijs, komen
goed van pas in het bedrijfsleven. Daarom hebben we bedrijven bereid gevonden aan het project mee te werken.'
Volgens de staatssecretaris wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wanneer er meer academici voor de klas staan.
'Hierdoor wordt het imago van de leraar weer beter en zo zullen steeds meer academici voor het onderwijs kiezen. Het is de
bedoeling dat het project elk jaar wordt uitgebreid en dat er steeds meer bedrijven meedoen.'
Aan het project werken elf bedrijven mee, waaronder Ahold, Nederlandse Spoorwegen, Philips en Shell. Tamara Hofman,
recruitmentmanager bij Philips: 'Wij hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Onderwijs is
daar een belangrijke factor in. Philips wil graag bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort en het verbeteren van het
onderwijs in Nederland.'
De deelnemende bedrijven hebben meebeslist bij de selectie, en daarmee heeft het bedrijfsleven invloed op het type mensen
dat leraar wordt. 'De gekozen high potentials zijn maatschappelijk betrokken en dat sluit aan bij wat wij van leiderschap
21 januari 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Mebius, F.
'Leider word je voor de klas' - Het Financieele Dagblad pagina 1 van 2
http://www.fd.nl/artikel/14040041/leider-word-klas 21-1-2010
Actuele koers Royal Dutch Shell A 21,41 ( 0,54%)
Actuele koers Philips, Kon. 20,91 ( 1,01%)
Actuele koers Ahold, Kon. 9,16 ( 0,44%)
verwachten. We hopen dat de leerlingen aan wie ze lesgeven, deze eigenschap ook meekrijgen. Dat is uiteindelijk goed voor
ons en andere bedrijven', zegt Hofman.
De deelnemers komen de komende twee jaar veelvuldig in contact met de bedrijven die een grote bijdrage leveren aan het
project. Voor Nederlandse Spoorwegen was dit een belangrijk argument om mee te doen. 'De academici gaan bij alle bedrijven
op bezoek. Daarnaast moeten ze een opdracht maken. Zo leren wij kandidaten kennen die interessant zijn voor ons en die na
twee jaar ook met NS bekend zijn en belangrijke competenties hebben ontwikkeld', zegt Stefan Gitz, corporate recruiter bij NS.
'Omdat de overheid volledig aandeelhouder is, vinden wij ook dat het onze plicht is bij te dragen aan het maatschappelijk
belang. Het is voor de Nederlandse economie belangrijk dat het lerarentekort wordt opgeheven.'
Het ministerie van Onderwijs draagt zo'n euro 600.000 bij aan het project. De rest wordt gefinancierd door de deelnemende
bedrijven en de scholen waar de academici geplaatst zijn. Van Bijsterveldt: 'De scholen betalen het salaris op de dagen dat de
academici werken. De dagen dat ze het leiderschapsprogramma volgen en hun lesbevoegdheid halen, betalen wij.' Het
leiderschapsprogramma wordt gefinancierd en ontwikkeld door de bedrijven. 'Dit zijn de voornaamste manuren', zegt Gitz.
De deelnemers zijn na het project nergens aan gebonden. Gitz: 'Wij hebben niet de garantie dat de kandidaten bij NS komen
werken, maar in het project ligt de aandacht bij competenties die belangrijk zijn in het bedrijfsleven. Een betere kwaliteit van het
onderwijs kan er op de lange termijn toe leiden dat wij goede managers binnenkrijgen.'
Docent in opleiding Take Lijftogt legt tijdens zijn les Nederlands een opdracht uit aan een vwo-leerling van het Eerste Christelijk
Lyceum in Haarlem.