InfoCash

Artikel

Vermogensbehoeften

Auteur: Onbekend | geschreven op 28-08-2010

Er zijn verschillende soorten vermogensbehoefte, in dit artikel komt u daar meer over te weten.


Vermogensbehoefte van de onderneming

Iedereen weet wel wat een onderneming is. Je kunt je daar van alles bij voorstellen; supermarkten, autofabrieken, banken en scheepswerven zijn ondernemingen, evenals snackbars, makelaarskantoren en administratiekantoren. Elke onderneming heeft de middelen om de producten te maken of de diensten te verlenen. Deze middelen vormen samen de bezittingen van het bedrijf. Je kunt dan denken aan het gebouw, de machines, magazijnrekken, computers, bedrijfsauto’s, voorraden grondstoffen, enzovoort.

Activa en passiva

De waarde van de bezitting kan een heel groot bedrag zijn. Op de balans van een onderneming staat niet alleen de waarde van de bezitting maar staan ook de schulden en het eigen vermogen

Actieve en passieve financiering

Aan de debetzijde staan de bezittingen. Bezittingen worden ook wel activa genoemd. De activa zijn nodig om te kunnen produceren en moeten worden aangeschaft. De onderneming heeft daar geld voor nodig. Het totaalbedrag van een activa is de vermogensbehoefte. De manier waarop in de vermogensbehoefte word voorzien, word passieve financiering genoemd. Op verschillende manieren kan een ondernemer aan vermogen komen. Natuurlijk kan de ondernemer zelf voor een gedeelte van het benodigde vermogen gezorgd hebben, dit is eigen vermogen. Daarnaast kan er een gedeelte geleend worden. Geleend geld moet worden terugbetaald en is voor de onderneming een schuld. Het geld dat wordt geleend behoort tot het vreemd vermogen. Het totale vermogen van de onderneming wordt ook wel passiva genoemd. Deze passiva staan dus aan de creditzijde van de balans.

Vermogensbehoefte van grond

Een onderneming heeft grond nodig om zich te kunnen vestigen. Je kunt grond huren of pachten, maar je kunt grond ook kopen. Als je besluit een stuk grond te kopen, moet je daarvoor een bedrag betalen. Grond neemt in het algemeen niet in waarde af. Dat betekent dat het bedrag dat je in grond hebt geïnvesteerd, voor altijd nodig is. Het investeringsbedrag staat dus altijd op de balans. Pas als de onderneming stopt of verplaatst, krijg je het geld weer terug. De onderneming moet dus voor altijd dit vermogen aantrekken. Er is behoefte aan permanent vermogen. Dat is vermogen waarop niet hoeft te worden afgelost. In enkele gevallen kan de waarde van de grond wel minder worden.