InfoCash

Artikel

Oorzaken van armoede in ontwikkelingslanden

Auteur: laurens313 | geschreven op 29-08-2010

Waarom is Nederland geen ontwikkelingsland geworden en Tanzania wel? In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken voor de armoede in de ontwikkelingslanden naar voren gebracht.


Snelle bevolkingsgroei

Het aantal monden dat gevoed moet worden, groeit sneller dan de productie van voedsel, huizen en andere belangrijke consumptieartikelen. Bovendien bestaat er een grote (verborgen) werkloosheid.

Gebrekkige infrastructuur

De voorwaarden voor een forse productiegroei ontbreken door gebrek aan kapitaal, kennis en voldoende scholing. Tel daarbij op een slechte infrastructuur door onvoldoende autowegen en spoorwegen.

Schommelende grondstoffenprijzen

Ontwikkelingslanden zijn in veel gevallen afhankelijk van een of enkele producten. Ghana bijvoorbeeld moet het vrijwel volledig van de cacaoproductie hebben.
De prijzen van dit soort producten schommelen sterk op de wereldmarkt. Zie bijvoorbeeld de koffieprijs. In enkele maanden tijd kan die 20 tot 30% stijgen of dalen. Voor landen als Angola of Guatemala is dit een ramp. Ook op olieprijsstijgingen zijn voor een aantal ontwikkelingslanden zeer nadelig. Deze landen moeten dan immers de grondstof olie duur inkopen. Voor koeweit en Saoedi-Arabië daarentegen is het weer gunstig, omdat daar juist de olie vandaan komt. Door al deze oorzaken zijn de landen binnen de Derde Wereld onderling steeds meer van elkaar gaan verschillen.

Schuldenlast

Niet alleen gezinnen en bedrijven, maar ook landen steken zich in de schulden. Door de zeer hoge schulden met de daaraan verbonden aflossingen en rentebetalingen aan banken en overheden van ontwikkelde landen, raken de derdewereldlanden steeds verder in de problemen. Hun export stagneert. Juist de export is nodig om hun schulden in vreemde valuta (vooral dollars) te kunnen afbetalen.