InfoCash

Artikel

Individuele en Collectieve goederen

Auteur: laurens313 | geschreven op 29-08-2010


Wat is het verschil tussen een individueel- en een collectief goed? In dit artikel worden beide begrippen onder handen genomen.


Collectieve goederen

Als burger in ons land maken we gebruik van verschillende voorzieningen van de overheid. Zo heeft iemand bijvoorbeeld een dijk achter zijn huis. Op deze manier wordt hij beschermt voor een overstroming. Ook andere mensen kunnen rustig achter de dijk leven. Deze dijk beschermt niet alleen een huis, maar het hele dorp tegen het water. De overheid heeft deze dijk voor alle mensen aangelegd. Een dijk is een voorbeeld van een collectief goed. Ook onderwijs, defensie, openbare orde en veiligheid zijn voorbeelden van collectieve goederen. Als een overheid niet voor de collectieve goederen zou zorgen, zou een samenleving totaal ontwricht raken.
Door de bedrijven en arbeiders die belasting betalen, kunnen wij als burgers van deze collectieve goederen gebruikmaken.
Het kenmerk van collectieve goederen is dat zij niet in individueel leverbare eenheden kunnen worden gesplitst. Of je het wilt of niet, je hebt recht op politiebescherming en de politie kan niet zeggen dat jij wel van bescherming geniet en je buurman niet. De overheid stelt deze goederen daarom gratis ter beschikking aan alle burgers. Er kan geen marktprijs ontstaan en niemand kan van het gebruik worden uitgesloten. De financiering van collectieve goederen geschiedt uit de belastingen.

Individuele goederen

Wanneer je een fiets koop van je eigen geld, wordt die fiets je eigendom. Je hoeft die fiets niet met een ander te delen. Verder bepaal je zelf wie de fiets mag gebruiken. Met de aankoop van de fiets heb je een individueel goed aangeschaft, je hebt er een prijs voor betaald.
Voor de aanschaf en het gebruik van individuele goederen hoeft de overheid niet te zorgen. Er is geen belastinggeld mee gemoeid. De bedrijven leveren individuele goederen en bieden ze tegen een marktprijs aan.