InfoCash

Artikel

Productie

Auteur: vincentR | geschreven op 01-09-2010

Een artikel over informele productie, formele productie en zwartwerken.


Productie

Alle goederen die mensen consumeren moeten ook gemaakt worden. Dat maken van goederen heet, net als het verrichten van diensten, produceren.
Alle bezigheden die gericht zijn op het maken van goederen of het verrichten van diensten noemen we produceren.
Veel goederen en diensten worden geproduceerd door bedrijven. Maar ook bijvoorbeeld werk in huis is productie, ook al is dat meestal geen betaald werk. Bedrijven produceren goederen en diensten om deze te verkopen. Ze hopen daarmee winst te maken. De waarde van de productie door de bedrijven en de overheid kun je dus in geld uitdrukken. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) registreert deze productie officieel. De geregistreerde productie noemen we formele productie of de productie in enge zin.
Formele productie is de officieel geregistreerde productie die plaatsvindt bij bedrijven en de overheid.
Behalve deze formele productie bestaat er productie die niet officieel wordt geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn vrijwilligerswerk en werk in huis. Dit noemen we informele productie. De formele en de informele productie samen noemen we productie in ruime zin.
Informele productie is niet officieel geregistreerde productie zoals vrijwilligerswerk en onbetaald huishoudelijk werk (onbetaald werk).
Naast vrijwilligerswerk en werk in huis wordt ook zwart werk tot de informele productie gerekend. Zwart werk is werk waarover geen belasting en premies worden betaald. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een klus in huis goedkoper laten doen, dan wanneer je de klus wit laat uitvoeren. Zwart werk heeft echter ook nadelen. Het kan voorkomen dat een zwartwerker het werk niet goed uitvoert of zich niet aan gemaakte afspraken houdt. Als dat gebeurt, heeft de opdrachtgever vaak het nakijken, omdat hij geen afspraken zwart op wit heeft staan. Hij heeft dan onder meer geen officiële garantie.
Je kunt de waarde van de totale formele productie in een land berekenen door de productie van alle bedrijven en de overheid bij elkaar op te tellen. je krijgt dan het nationaal product.
Het CBS publiceert hierover zowel jaarcijfers als kwartaalcijfers. Deze cijfers geven aan hoe het met de totale economie in Nederland gaat. Als het nationaal product in een land stijgt, is er sprake van economische groei.