InfoCash

Artikel

Wanneer komt u in de schuldsanering?

Auteur: spaarder | geschreven op 01-09-2010

Mensen met een laag inkomen, hebben vaak geen geld over aan het einde van de maand. Door een kleine tegenslag kunnen zij eenvoudig diep in de schulden terecht komen. De schuldsanering kan in sommige gevallen uitkomst bieden.

In onze samenleving moet u maandelijks beschikken over een vast inkomen. De kosten van het levensonderhoud zijn namelijk erg hoog. Alleen al voor huur of hypotheek moet u maandelijks minimaal €350 tot €600 betalen. Daarnaast moet u nog meer maandelijks terugkerende kosten weten op te hoesten. De zorgverzekering kost minimaal €100 per volwassenen en voor de overige verzekeringen moet u ook al gauw rekenen op tussen de €200 en €300 per maand. Een gezin is eenvoudig tussen de €1.000 en €1.500 per maand kwijt aan vaste lasten.


Hoe ontstaan schulden?


De meeste schulden ontstaan zeer geleidelijk. Het begint vaak met een klein tekort op de betaalrekening. Per maand gaat het tekort aan het eind van de maand oplopen, zodat u uiteindelijk structureel in het rood staat. Indien u niet beschikt over een spaarpotje in de vorm van spaargeld, moet u eigenlijk een lening afsluiten. Roodstand kost namelijk maandelijks 10 tot 15 procent rente. De meeste kredieten zijn goedkoper met percentages vanaf 7 procent.

De schulden zijn niet meer af te lossen
Zodra de schulden dermate hoog zijn opgelopen dat deze niet meer af te betalen zijn, ontstaan er problemen. De lasten zijn namelijk nu zeer hoog doordat over de ontstane schulden ook een rentevergoeding moet worden betaald. Er moeten nu maatregelen worden getroffen om de schulden in te lossen. Zolang de schulden alleen maar oplopen moet er zo snel mogelijk hulp worden ingeroepen via de gemeente.

Schuldsanering alleen voor grote schulden?
U komt in de schuldsanering indien de verwachting is dat u zelfstandig niet weer uit de schulden kunt komen. Het hoeft niet altijd om zeer grote schulden te gaan, ook voor kleine schulden waar u zelf niet meer uit kunt komen kan schuldsanering de oplossing zijn.

Hoe komt u in de schuldsanering terecht?
Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de rechter. De hulpinstanties of de gemeente kunnen u daarbij helpen. De rechter kan de schuldenaar in de sanering plaatsen. Iemand die in het afgelopen tien jaar in de schuldsanering heeft gezeten, kan er geen gebruik van maken.

Wat gebeurt er wanneer u in de schuldsanering komt?
Uw financiën kunt u niet meer zelf beheren. Dit zal worden overgenomen door een bewindvoerder. Gedurende drie jaar staat u onder toezicht. Van de bewindvoerder ontvangt u een bedrag om van te leven. De bewindvoerder gaat ervoor zorgen dat de schuldeisers zoveel mogelijk van hun geld terugontvangen.

Na drie jaar van de schulden af?
Het is mogelijk dat de rechter de resterende schulden na drie jaar gaat kwijtschelden. Dit zal uitsluitend gebeuren in het geval u zich goed aan de regeling hebt gehouden.