InfoCash

Artikel

Directe en indirecte kosten

Auteur: laurens313 | geschreven op 03-09-2010

Kosten, ze zijn van groot belang bij gelduitgaven aan de producten. Je kunt kosten onderverdelen in directe en indirecte kosten.


Directe en indirecte kosten

We spreken van directe kosten als er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ontstaan van de kosten en het product, en dit verband op economisch verantwoorde wijze kan worden vastgesteld. Voorbeelden zijn de grondstofkosten van een product en de uren die ene accountant besteedt aan de advisering van een cliënt.
Economisch verantwoord houdt in dat de kosten om het oorzakelijk verband vast te stellen niet meer mogen bedragen dan de voordelen die uit een nauwkeuriger inzicht in de kosten voortvloeien. Hier een toelichtend voorbeeld: Van de werkzaamheden van een receptioniste van een productiebedrijf zouden we (door middel van een ingewikkeld code- en registratiesysteem kunnen vastleggen op welke producten de binnenkomende telefoongesprekken betrekking hebben en hoeveel tijd daaraan is besteed. De kosten van deze registratie kunnen echter veel hoger zijn dan de voordelen die daaruit zouden kunnen voortvloeien. Hoewel misschien een direct verband tussen de kosten van de receptioniste en de producten zou kunnen worden vastgesteld, is dat economisch niet verantwoord. Dit verband moeten we dan ook niet gaan vaststellen, waardoor de kosten van de receptioniste al indirecte kosten worden aangemerkt.

We spreken van indirecte kosten als er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het ontstaan van de kosten en het product of dit verband niet op economisch verantwoorde wijze kan worden vastgesteld. Dit is bijvoorbeeld het geval als de energienota betrekking heeft op het totale energieverbruik van een fabriek waarin verschillende producten worden gemaakt. Als het energieverbruik niet per product wordt geregistreerd, rekenen we de energiekosten tot de indirecte kosten.

Hoewel variabele kosten vaak directe en vaste kosten meestal indirect zijn, hoeft dit niet altijd het geval te zijn.