InfoCash

Artikel

Prijs

Auteur: Onbekend | geschreven op 03-09-2010

Informatie over directe prijsverandering, indirecte prijsverandering en prijsbewustzijn.


Directe prijsverandering

Een prijsverandering kan expliciet in de prijsaanduiding worden aangegeven. We spreken dan van een directe prijsverandering. De verandering gechiedt openlijk door de prijslijst of het prijskaartje aan te passen. Denk aan een reclameaanbieding. Een openlijke, maar indirecte prijsverandering is mogelijk door de hoeveelheid of kwaliteit zichtbaar te veranderen. Bijvoorbeeld een verpakking met 1200 zoetjes in plaats van 2000 zoetjes. De prijs kan optisch verlaagd worden van €18,95 naar €16,95, maar er zoetje houdt dat nog altijd een prijsverhoging in.

Indirecte prijsverandering

Een indirecte prijsverandering kan gerealiseerd worden door het veranderen van de leverings- en verkoopcondities. De prijsverandering is versluierd, bijvoorbeeld door minder goede betalingsvoorwaarden. Een ander voorbeeld is een detaillist die vanuit een machtspositie door onderhandelen een versnelde levering kan afdwingen voor dezelfde prijs. Een vorm van indirecte prijsverandering is ook de promotietechniek waarbij de inhoud van een product tijdelijk met 15% of 25% wordt vergroot zonder de prijs aan te passen (dit noemt men een product-plus-promotie). Weer een andere vorm komen we tegen in het openbaar busvervoer, waar bijvoorbeeld zones verkleind worden, zodat er meer zones en dus meer strippen nodig zijn om van A naar B te reizen.

Prijsbewustzijn

Het prijsbewustzijn van afnemers bestaat uit twee componenten: prijskennis en keuzefactor. De prijskennis is laag als het aanbod complex is (verzekering, reizen, mobiele telefonie) of als de zoekkosten (tijd) beperkt moeten blijven (bijvoorbeeld als de wasmachine het plotseling begeeft). Men gaat niet alle winkels af voor emergency- en impulsgoederen als het prijsrisico gering is (dit is inkomstafhankelijk). Ook bij de keuze tussen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen of tussen spaarlampen en gewone gloeilampen valt de keuze vaak op de goedkopere variant, terwijl het duurdere alternatief op langere termijn voordeliger kan zijn. De afnemer kijkt dan in eerste instantie vaak naar zijn ‘out-of-pocket’ kosten.