InfoCash

Artikel

Kosten van belastingen

Auteur: laurens313 | geschreven op 03-09-2010

In de bedrijfseconomie bestaan er verschillende belastingen. In dit artikel worden deze onder handen genomen.


Kosten van belastingen

Belastingen kunnen we verdelen in:
1. Belastingen die de kostprijs van een product verhogen (kostprijsverhogende belastingen)
2. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
3. Belastingen over winst.

Kostprijsverhogende belastingen

Zoals de naam al aangeeft, worden de kosten van kostprijsverhogende belastingen opgenomen in de kostprijs van het product. Tot de kostprijsverhogende belastingen behoren bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting, rioolbelasting, milieuheffingen, accijnzen en onroerende-zaak-belasting.

Belasting toegevoegde waarde (BTW)

De meeste ondernemingen zijn verplicht een bepaald percentage belasting over de verkoopprijs exclusief BTW aan hun afnemers in rekening te brengen. De BTW die een onderneming heeft betaald aan de leverancier, kan zij terugvorderen van de fiscus en leidt daarom niet tot een hogere kostprijs van het product.

Belasting over de winst

De winst van een onderneming wordt bij rechtspersonen belast met vennootschapsbelasting en bij natuurlijke personen (eenmanszaak, vennootschap onder firma) met inkomstenbelasting. Omdat deze belastingen worden geheven over de winst (= opbrengsten – kosten) zijn het geen kostverhogende belastingen.
Vennootschapbelasting en inkomstenbelasting worden geheven over de fiscale winst. Deze afwijkingen kunnen ontstaan door de volgende oorzaken:

- Bij de bedrijfseconomische winstberekeningen worden de vermogenskosten van het eigen vermogen als kosten aangemerkt. Fiscaal mogen deze vermogenskosten echter niet als kosten worden beschouwd.

- Bij de bedrijfseconomische winstberekening kan met uitgaan van actuele waarden, terwijl de fiscale winst wordt berekend op basis van historische kosten. Hierdoor kunnen er onder andere verschillen optreden tussen de bedrijfseconomische afschrijvingen en de fiscale afschrijvingen. In tijden van prijsstijging zal de bedrijfseconomische winst daardoor lager zijn de fiscale winst.