InfoCash

Artikel

Juridische, feitelijke en concurrerende schulden

Auteur: vincentR | geschreven op 04-09-2010

Welke schulden moet u voorop plaatsen? Er zijn verschillende soorten schulden. In dit artikel leest u welke soorten schulden u het beste als eerst kunt betalen.Concurrerende schulden

Alle andere schulden vallen hieronder. Dus de hoge rekening bij een postorderbedrijf, maar ook rood staan bij een bank. Deze schuldeisers versturen aanmaningen. Of ze schakelen een incassobureau in om het geld in te vorderen. Als het via deze weg niet lukt, moeten zij uiteindelijk eerst naar de rechter voor een bevel tot betaling. Met deze schuldeisers is op de lange duur wel te praten over een 'finale kwijting'. Zij zullen op bepaalde voorwaarden genoegen nemen met een deel van het schuldbedrag. Zeker als zij weten dat er ook preferente schuldeisers zijn. Immers: beter iets dan niets.

Feitelijk preferente schulden

De schuldeisers van deze soort schulden hebben middelen om af te dwingen dat je de schuld snel betaalt. Verhuurders van woningen, zoals woningbouwverenigingen, kunnen bijvoorbeeld dreigen met uitzetting. Het energiebedrijf kan de toevoer afsluiten (wat meteen weer hoge kosten met zich meebrengt voor het opnieuw aansluiten). Het ziekenfonds kan je eruit zetten. Dit zijn dus 'dreigende schulden' schulden, waar je wel voorrang aan wilt geven. Bij schuldsanering kun je hier onder omstandigheden wel een gedeeltelijk kwijtschelding krijgen. Dat heet 'finale kwijting'.

Juridisch preferente schulden

Deze schulden gaan vóór alle andere. Het gaat om schulden bij overheidsinstellingen. Daarbij valt te denken aan: belastingen, huursubsidies, studiefinanciering, sociale dienst en justitie. Deze schuldeisers hoeven niet naar de rechtbank om hun schuld op te eisen, maar kunnen dat rechtstreeks doen. Dat wil zeggen: zij kunnen loonbeslag laten leggen, of beslag op je spullen en die verkopen om de schuld te betalen.
Als je in een traject zit voor schuldhulpverlening of schuldsanering, moet je deze schulden helemaal afbetalen. Zonder pardon. Doordat computerbestanden gekoppeld zijn, komen dit soort schulden eerder en vaker aan het licht. Iemand heeft bijvoorbeeld een uitkering gehad en daarnaast tijdelijk werk gedaan. Opeens blijkt dat hij of zij dan geen recht had op huursubsidie - en dat dat bedrag moet worden terugbetaald. Dan zit je meteen, soms onbedoeld, met een schuld.