InfoCash

Artikel

Schuldhulpverlening

Auteur: vincentR | geschreven op 04-09-2010


Schulden kunnen uitgroeien tot complexe, onoverzictelijke problemen. Waar moet je beginnen om ze op te lossen?


Schuldhulpverlening

Schulden kunnen uitgroeien tot complexe, onoverzichtelijke problemen. Waar moet je beginnen om ze op te lossen? Als het je op eigen kracht niet lukt, kun je terecht bij een instantie voor schuldhulpverlening. Daar krijg je hulp om je schulden af te betalen en een nieuw leven te beginnen.
Schuldhulpverleners kunnen je ook begeleiden in effectief budgetteren. Zo kun je nog voorkomen dat je in een problematische schuldsitueatie terechtkomt. Of dat je er weer in terugvalt, nadat je er juist bovenop bent. Soms moet je je leefstijl gaan aanpassen of andere prioriteiten stellen in je uitgaven.
Bij een schuldhulpbureau in Amsterdam wordt geschat dat 70 tot 80% van de huishoudens in die regio financiële problemen kent. Dreigende schulden als huurachterstanden, onbetaalde energierekeningen, achterstanden bij het ziekenfonds en belastingschulden komen veel voor. Er is dus veel werk voor het schuldhulpbureau. Dit Budget Adviescentrum, waar dertien mensen werken, is een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties. Voor de financiële problemen zijn behalve de instanties ook de mensen zelf, degenen die schulden maken, verantwoordelijk. Mensen krijgen schulden omdat de ogen groter zijn dan de portemonnee. Het grootste gevaar is de spiraal van uitzichtloosheid, waardoor mensen nergens meer op letten: Als je een keer achter bent met het betalen van huur of de energierekening, dan kan je dat niet makkelijk bijspijkeren. Op een gegeven moment lijkt er bij mensen een knop om te gaan, alsof ze denken: ach, laat maar. Ze komen in een uitzichtloze situatie terecht, waarbij ze zich geen extra dingen kunnen veroorloven. Langdurig pas op de de plaats maken weegt erg zwaar. Psychische problemen houden gelijke tred met de financiële problemen. Mensen openen hun post niet meer, verschuilen zich als de bel gaat, en zakken weg in hun isolement. In zo'n situatie van demoralisering nemen de schulden alleen maar toe.