InfoCash

Artikel

Kosten van een product

Auteur: laurens313 | geschreven op 06-09-2010

Een fabrikant van een product maakt verschillende kosten voor een product. Denkt u hieraan wanneer u een product koopt in de winkel?


Kosten van een product

Om bijvoorbeeld een product voort te kunnen brengen, zal een fabrikant verschillende kosten maken. Een belangrijk onderdeel van de kosten zal bestaan uit de kosten van de verbruikte grondstoffen en arbeidsuren. Daarnaast moeten we rekening houden met de kosten van de machines, bedrijfsgebouwen, overhead enzovoort.

Voor de eenvoud veronderstellen we dat de kosten van een product alleen bestaan uit kosten van grondstof, arbeid en machines. Om deze kosten per product te kunnen bepalen, zullen we eerst moeten vaststellen welke hoeveelheden van iedere kostensoort nodig zijn. Het grondstofverbruik kunnen we weergeven in aantallen kilogrammen of liters. Het gebruik van arbeid en machines meten we in uren. Naast de hoeveelheden zal de prijs per eenheid van de verbruikte productiemiddelen bekend moeten zijn.

De kosten van een product (dienst) zijn gelijk aan de geldswaarde van de productiemiddelen die zijn opgeofferd voor het produceren en verkopen van het product (de dienst).

Ten aanzien van de prijs waarmee de hoeveelheden vermenigvuldigd worden, zijn er verschillende mogelijkheden. Men kan uitgaan van:
- De prijs die betaald is bij aanschaf van het productiemiddel (historische uitgaafprijs)
- De prijs die betaald zou moeten worden als de productiemiddelen aangeschaft zouden worden op het moment waarop de kosten van het product worden berekend (vervangingswaarde)
- De prijs die ontvangen zou worden als het productiemiddel op het moment waarop de kosten worden berekend, zou worden verkocht (opbrengstwaarde).

In het algemeen wordt de laagste van de drie hiervoor genoemde prijzen gebruikt om de geldswaarde van de opgeofferde productiemiddelen te berekenen. Deze berekeningswijze staat bekend als de minimumwaarderingsregel.