InfoCash

Artikel

Aandelen hoe zit dat nou?

Auteur: kingian | geschreven op 06-09-2010

aandelen hoe zit dat nou in waarde.


Beurswaarde

De intrinsieke waarde en de rentabiliteit waarde zijn theoretische waarden. De werkelijke waarde (van de op de beurs genoteerde aandelen) komt vrijwel dagelijks tot stand op de effectenbeurs. De beurswaarde is de waarde van een aandeel, die op de effectenbeurs (onder invloed van de vraag naar en het aanbod van dat aandeel) tot stand komt. In de landelijke dagbladen worden de beurskoersen van de meest verhandelde aandelen vermeld.

Nominale waarde

De nominale waarde is de in de statuten vermelde waarde van een aandeel.
De nominale waarde van een aandeel is van belang in de volgende gevallen:
- bij de balanswaardering
- bij de niet-volgestorte aandelen
- bij een dividenduitkering

Aandelen

De schommelingen in de beurswaarde van aandelen (dat is de prijs waartegen de aandelen op de effectenbeurs worden verhandeld) tonen aan dat de waarde van een aandeel geen vaststaand gegeven is. Beurskoersen kunnen van dag tot dag, zelfs van minuut tot minuut veranderen. Bovendien zijn er verschillende manieren om aandelen te waarderen. Hieronder staat meer informatie over de nominale waarde, de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde en de beurswaarde. Uit opsommingen blijkt al dat we niet kunnen spreken van de waarde van een aandeel.

Intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde

Een belegger die een aandeel wenst te kopen of verkopen, zal de waarde van een aandeel zo goed mogelijk willen vaststellen voordat hij een opdracht tot koop of verkoop van aandelen geeft. In de bedrijfseconomie kennen we diverse theorieën die een verklaring proberen te geven voor de waarde van een aandeel. Hieronder staan twee gangbare methoden om de theoretische waarde van een aandeel te bepalen:
1. De waarde van een aandeel hangt af van de intrinsieke waarde van de onderneming (intrinsieke waarde).
2. De waarde van een aandeel wordt bepaald door de contante waarde van de toekomstige geldontvangsten die uit het bezit van het aandeel voortvloeien (rentabiliteitswaarde).