InfoCash

Artikel

Welvaart en Ontwikkeling.

Auteur: TheBrutalLegend | geschreven op 07-09-2010

Wil je graag iets te weten komen over de welvaart en ontwikkelingen van bijvoorbeeld een land? Neem dan gerust hier een kijkje. En dan wens ik je veel lees plezier!


Ontwikkelingslanden

Een ontwikkelingsland is een land waar de meeste mensen te weinig verdienen om rond te komen. Ze verdienen te weinig om in de eerste levensbehoefte te voorzien.

Te weinig om te voorzien in de eerste levensbehoeften zoals: eten en drinken, kleding en onderdak.

Onderontwikkeling

Als jou vraag als volgende luidt: Wanneer is een land arm? dan is mijn antwoord: Als het land weinig inkomen heeft.

De kenmerken van een ontwikkelingsland zijn:
- Laag inkomen per inwoner van de bevolking.
- Een grote hoeveelheid werkloosheid.
- Weinig voeding.
- Snelle bevolkingsgroei.
- Weinig of gewoon helemaal geen scholing

Oftewel: Achterstand in ontwikkeling noem je onderontwikkeling.

Ongelijke inkomensverschillen

In een ontwikkelingsland zijn vaak een paar duizend mensen erg rijk. Zij hebben geen last van ondervoeding of werkloosheid. Maar miljoenen andere inwoners kunnen nauwelijks overleven omdat zij niet zo rijk zijn.

In een ontwikkelingsland is er dus sprake van ongelijke inkomensverdeling: oftewel een kleine groep mensen is erg rijk. Maar de meeste inwoners dus de grootste groep mensen zijn erg arm en hebben dus geen of weinig inkomen.

Minder welvaart

Door de leefsituatie te verbeteren, verbeter je ook de welvaart in een ontwikkelingsland. Om de welvaart te beoordelen let je op de volgende punten:
- Het inkomen per inwoner van de bevolking.
- Het gemiddelde aantal jaren scholing.
- Hoe lang die mensen gemiddeld leven, ook wel levensverwachting genoemd.

In een land met veel welvaart us het inkomen per inwoner van de bevolking groot. dan hebben die mensen veel jaar op school gezeten en leven ze lang.