InfoCash

Artikel

Arbeidsmarkt

Auteur: TheBrutalLegend | geschreven op 08-09-2010

Hee jij daar! Lees snel verder als je wat wilt weten over arbeid!!


Arbeidsmarkt

Bedrijven vragen om arbeid en mensen die willen werken, bieden arbeid aan. Dit totaal noem je de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt bestaat dus uit:
- Alle vraag naar arbeid door mensen die werk aanbieden, ook wel werkgevers genoemd.
- Alle aanbod van arbeid door mensen die willen werken, ook wel werknemers genoemd.

Werkloosheid

Vaak zijn er meer mensen die werk zoeken (werknemers), dan mensen die werk aanbieden (werkgevers). Als er meer arbeidskrachten zijn dan dat er werk is, spreek je van werkloosheid.

Werkervaring

Veel jonge werkzoekenden hebben niet veel kans op werk. Dat komt omdat ze bijna niet of geen werkervaring hebben.
Maar de overheid heeft namelijk een manier gevonden om de jongeren meer werk te bezorgen.

De overheid zorgt er namelijk jaarlijks voor een aantal banen. Zoals banen van tweeëndertig uur in de week. Bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Zo kunnen werkloze jongeren een half jaar ervaring op doen. Een baan als dat kun je ook werkervaringsplaats noemen.

verborgen werkloosheid

Niet iedereen die wil werken staat ingeschreven bij het CWI. Denk maar eens aan deze voorbeelden:
- Veel huisvrouwen die denken dat ze toch niet kunnen werken.
- Iedereen die korter dan twaalf uur in een week wil werken.
- Mensen die langer blijven studeren, omdat ze geen werk denken te vinden.
- Sommige arbeidsongeschikten.

Deze werkzoekenden staan niet geregistreerd. Ze denken geen kans te maken op een betaalde baan. Je noemt dit dus verborgen werkloosheid.

Taken van de CWI

Het CWI heeft verschillende taken zoals:
- Advies en bemiddeling bij het zoeken naar werk.
- Het geven van workshops die gaan om werk zoeken, sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken voeren.
- Het verzorgen van bijscholingen en omscholingscursussen enzovoort.

Vakscholing is nodig om je vakkennis bij te houden. Je leert iets over je huidige beroep. En door omscholing leer je een ander beroep.